Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
18 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Mari Kelly, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
20 - Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
Dydd Llun (Nos)
39 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
Dydd Llun
44 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
Dydd Mawrth
8 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
42 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
45 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
46 - Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Ffion Berry, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
  
Dydd Iau
220 - Cyflwyniad Dramatig Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg