Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
16 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Georgia Geary, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
20 - Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
31 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mia Morgan, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mawrth
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
15 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
21 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
36 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
47 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
252 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr
Safle
Enw Parti
 
1af
Rachel Perry, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mercher
180 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Luis Miles Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
184 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Benjamin Creighton-Griffiths, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
238 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
284 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama
Safle
Enw Parti
 
1af
Huw Alun Foulkes, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
Elis Meredydd Gomer, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Iau
153 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Lisa Medi Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
224 - Monolog Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
2il
Dyfed Cynan, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Gwener
156 - Unawd Merched Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion Perrett, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
158 - Deuawd Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Elen a Ffion, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
187 - Unawd Llinynnol Bl 10 -13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Luc Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
227 - Dawns Werin Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
232 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Gareth Rhun Jones, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
278 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
2il
Ceri Elen, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Sadwrn
161 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
171 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
172 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
175 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
192 - Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Bethan Semmens, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
203 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elliw, Anni, Huw, a Steffan, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
207 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
3ydd
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
213 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
214 - Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Hwntws, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
Gogs, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
228 - Dawns Werin dan 25 oed* (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Y Waun Ddyfal ''A'', Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
233 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Cerian a Bethan, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro