Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
18 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Eluned Mair Hollyman, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
  
40 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Mawrth
252 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr
Safle
Enw Parti
 
2il
Gavin Williams, Ysgol Uwchradd Cil Y Coed, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Mercher
184 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Bethan Machado, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
  
242 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ben Coles, Ysgol Lewis Pengam, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Iau
181 - Unawd Llinynnol Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Eluned Williams, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Gwener
186 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
Safle
Enw Parti
 
2il
Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
  
231 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Bethan Williams-Jones, Adran Panteg, Rhanbarth Gwent