Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
1 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Beca Evans, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
  
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Deio Llyr Davies Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
31 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Ela Siôn Pari, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
  
32 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
44 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
289 - Cystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Nia Mair Llewelyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mawrth
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Guto Gwenallt, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
17 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Merin Lleu, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
22 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
28 - Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
29 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
33 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lleucu Myrddin, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
  
34 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
36 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
  
37 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
2il
, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
45 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
23 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
  
30 - Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
  
35 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
38 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
  
162 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
183 - Unawd Pres Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Craig Miller, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
195 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
  
199 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Enlli ac Alaw, Uwch Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
209 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Iau
153 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
154 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Dafydd Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
155 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Alaw ac Enlli, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
160 - Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
164 - Parti Merched Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
166 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
177 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dafydd Rhun, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
182 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Sara Pennant Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
189 - Unawd Pres Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Charlotte Green, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
198 - Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
218 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
156 - Unawd Merched Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Meinir Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
157 - Unawd Bechgyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dafydd Rhun, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
167 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
169 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
179 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
187 - Unawd Llinynnol Bl 10 -13
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenno Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
190 - Unawd Telyn Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
2il
Glain Dafydd, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener (Nos)
194 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
200 - Unawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
1af
Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
Alys Mererid Roberts, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
201 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
1af
Alys a Ffion, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
205 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
215 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
236 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Sadwrn
178 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elliw Mai, Aelwyd Bangor, Rhanbarth Eryri
  
191 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lois Eifion a Sion Elwyn, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
193 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
202 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elliw Mai, Aelwyd Bangor, Rhanbarth Eryri
  
206 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
213 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elliw Mai, Aelwyd Bangor, Rhanbarth Eryri
  
225 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elen Gwenllian, Aelwyd Bangor, Rhanbarth Eryri