Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
1 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
  
14 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Adam Watkins, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mawrth
4 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Nia ac Arwen , Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
  
22 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mercher
162 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
176 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
196 - Band Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Un Dyn Lawr, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Iau
210 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Gwener
190 - Unawd Telyn Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhianwen Pugh, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
201 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhys a Huw Ynyr , Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Sadwrn
197 - Grwp/Band 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Dim Mynedd, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd