Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Ruth Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
  
12 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
  
14 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Lona Roberts, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
  
16 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
24 - Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Maes Owen, Rhanbarth Conwy
  
31 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Gruffydd Evans, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
43 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
  
48 - Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
  
54 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mawrth
8 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
27 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Mared Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
  
252 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Samantha Louise Gray, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mercher
30 - Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
162 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
163 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
199 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Siwan ac Anest, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
246 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp Elliott, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
2il
Grwp Reuben, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
284 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Nia Haf, Aelod Unigol.C.Bro Dulais, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Iau
160 - Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhys Ruggiero, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
164 - Parti Merched Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
2il
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
166 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
170 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
204 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
218 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
221 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
229 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
241 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
244 - Llefaru Unigol Bl 10 - 13(D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Ashley Bryan-Mejri, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
245 - Grwp Llefaru Bl 10 - 13(D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
3ydd
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Gwener
168 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
169 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
219 - Ymgom Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Sadwrn
159 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
171 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Parti'r Arad Goch, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
172 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
174 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
192 - Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Mared Emlyn, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
  
197 - Grwp/Band 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Triptych, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
202 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
  
203 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Nia, Elin a Lona, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
206 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
207 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
214 - Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
225 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elliw Alwen, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy