Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
1 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
14 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sam Lloyd-Jones, Ysgol Gynradd Gellifor, Rhanbarth Dinbych
  
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
26 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
53 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Gellifor, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mawrth
10 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Leah Thomas, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
17 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Trystan Chambers, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
29 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
47 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Gellifor, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mercher
38 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
163 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
  
176 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
180 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Joss Smith, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
199 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
235 - Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
  
238 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Oren Trydanol , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
  
242 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Nia Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Iau
154 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
155 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
165 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
170 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
177 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Jade Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
198 - Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
204 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
208 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
221 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
241 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Howells, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Gwener
167 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
168 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
179 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
205 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
236 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
  
239 - Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
2il
Jordan Ward, Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Sadwrn
206 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Rhuthun, Rhanbarth Dinbych