Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ben Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Llun (Nos)
39 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Llun
44 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Mawrth
8 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
27 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
28 - Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
52 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Mercher
163 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Uwch Adran Wrecsam, Rhanbarth Fflint Maelor
  
217 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Iau
221 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Gwener
158 - Deuawd Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Angharad a Sian, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
215 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
239 - Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Marc Caldecott, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
240 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Uwch Adran Wrecsam, Rhanbarth Fflint Maelor