Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
7 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Capel Cynon, Rhanbarth Ceredigion
  
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
  
18 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
  
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Beca Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
32 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Ffion Awen Jones, Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Rhanbarth Ceredigion
  
40 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
  
48 - Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
  
50 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Joshua Ireland, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
  
53 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
54 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mawrth
3 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lowri Elen Jones, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
  
17 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Dafydd Sion Rees, Ysgol Gynradd Rhydypennau, Rhanbarth Ceredigion
  
21 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llangynfelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
33 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Lowri Elen Jones, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
  
34 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
36 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
45 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
51 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Orlando Martin, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
52 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mercher
6 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
  
38 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
  
41 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
  
209 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
235 - Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
237 - Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Catrin Howells, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
243 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Iau
155 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Elen Lowri a Megan Haf, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
165 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
185 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
210 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
226 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
229 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Cira Sharp Taylor, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
  
241 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
244 - Llefaru Unigol Bl 10 - 13(D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Katrin Padel, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
266 - Cystadleuaeth y Gadair
Safle
Enw Parti
 
2il
Osian Rhys Jones, Aelod Unigol C. Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
Dewi Huw Owen, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
Gruffudd Eifion Owen, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener
156 - Unawd Merched Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin Woodruff, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
168 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
186 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhodri Taylor, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
188 - Unawd Piano Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
James Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
190 - Unawd Telyn Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
1af
Llywelyn Jones, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
211 - Llefaru Unigol Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
2il
Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
212 - Grwp Llefaru Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
216 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
219 - Ymgom Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
227 - Dawns Werin Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
231 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Hannah Elin Rowlands, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
232 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Tudur Phillips, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
278 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
1af
Dewi Huw Owen, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrn
159 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhian Lois Evans, Aelod Unigol C. Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
178 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lisa Angharad Healy, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
191 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Elinor a Heddwen, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
192 - Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Endaf Owain Morgan, Aelod Unigol C. Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
213 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Owain Phillips, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion