Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008


68 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Robin Owen, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
2il
Jorja Ashton, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
Ben Clarke, Ysgol Gynradd Llansadwrn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
69 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Cara Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ffion Medi Watkins, Ysgol Gynradd Llanfihangel yng Ngwynfa, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Catherine Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
70 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
Eifion Jones, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
2il
Megan Caplin, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
3ydd
Gwenllian Thomas, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
Jasmine Ward, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
Elin Nicholls, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
3ydd
Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon, Rhanbarth Ceredigion
72 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
Jordana Howells, Ysgol Gymraeg Rhosafan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Dylan Williams, Ysgol Gynradd Llanddeusant, Rhanbarth Môn
3ydd
Owen Mathias, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
Ffion Jenkins, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
2il
Cameron Duffield, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Aled Pryce-Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Caitlin McKay, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Erin Griffiths, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Elliw Jones, Ysgol Gynradd Ro Wen, Rhanbarth Conwy
75 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Clara Hall, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Rebbeca Seren Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Hedydd Davies, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
76 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Ffion Jenkins, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
2il
Dyfan Roberts, Ysgol Gynradd Tanygrisiau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Megan Rose Donaldson, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
Grwp Triawd y Jyngl, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Ffion a Llinos, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Dewi , Ysgol Gynradd Llanwrda, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
78 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Catrin, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
2il
Rhodri a Gwion , Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Syrffio'r We, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Lwc, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Grwp Bl 6 , Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Lowri Dascalu, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
80 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
Heledd Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Elis Glyn Parry, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
3ydd
Chloe Ann Pritchard, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
81 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Brynach Edwards, Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Edward Harding, Ysgol Gynradd Maesydre, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Jasmine Jones, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
82 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Elin Lois, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Branwen Tudur, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Grwp Jodie , Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Cerys, Emma a Mari Wyn, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
84 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Grwp Alistair, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Will, Mabli, Bedwyr a Joe, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
85 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
Richard, Connor, Hannah, Emma a Tom , Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Grwp Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Gwaith Grwp Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
86 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
Adam Davies, Ysgol Gynradd Nantygroes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Ben Davies, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod, Rhanbarth Penfro
3ydd
Ieuan Thomas-Crane, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
87 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
Steven Coaley, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Robert Williams, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Arnold Banks, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
88 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Christopher Carrow, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Hefin Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Tomos Jones, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
89 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
Grwp y Bois Bach, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Rhys, Joseph, Emma ac Ono , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
90 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Sid a Beth, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Parcyrhun, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Grwp Alisha a Harri, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
91 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
2il
Bethan Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Ethan Plumb, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd, Rhanbarth Dinbych
92 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Kieran Jones, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
2il
Bethan Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Hari Wyn Farington, Ysgol Gynradd Pencae, Rhanbarth Conwy
93 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Guto Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Jac Morris Davies, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Bethan Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
94 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Jake a Phoebe , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
2il
Tomos, Bethan ac Aeron , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
95 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
Uned Anghenion Arbennig Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Grwp David, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Tomos, Bethan ac Aeron , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
96 - Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
Alis Dafydd, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
2il
Trystan Ratcliffe, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Carys Doran Jones, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
97 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Catrin Evans, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
3ydd
Cain Price, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
98 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Ffion Pennant Jones, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Natasha Roberts, Ysgol Gynradd Pencae, Rhanbarth Conwy
3ydd
Manon Wyn Rowlands, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
Jessica Downes Evans, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Bethan Price, Ysgol Gynradd Nantygroes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Carwyn Siôn Owen, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
100 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Sion Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
Hollie Maria Martinez, Ysgol Gynradd Betws y Coed, Rhanbarth Conwy
3ydd
Gwern Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
101 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Lois Anna Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
Llyr Edwards, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
3ydd
William Devlin, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Glyn Morgan, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Daniel Lycett, Ysgol Gynradd Betws y Coed, Rhanbarth Conwy
3ydd
James Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
104 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
Rhiannon Lewis, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
2il
Siriol Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Naomi Jones, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
105 - Pyped Bl. 2 ac iau
1af
Chantelle Stapleton, Ysgol Gynradd Arberth, Rhanbarth Penfro
2il
William Huw Hughes, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rhys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
106 - Pyped Bl. 3 a 4
1af
Mali Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Dafydd Wynne, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
3ydd
Jordan Chaplin, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
107 - Pyped Bl. 5 a 6
1af
Angharad Davies, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Owen Harries, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Rae Aubrey, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
108 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Dean a Connor, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
Genod Drwg, Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ellie, Jenny, Nathan, Lewis, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
109 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Aaron, David, Chloe, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Lois, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
3ydd
Swyn, Elisa ac Awel , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
110 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Barney, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Gwynant, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rosiee, Samantha, Ryan, Harry, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Kelly Hawkes, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
Elen Lois Baines, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Zoe Aclamkiewicz, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
112 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Lily Mincher, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
2il
Llinos Lewis, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
3ydd
Manon Dixon, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
113 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Bethan Gregory, Ysgol Gymraeg Gellionnen, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Seren Morris, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Ianto Gwyn Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
114 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Heledd Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Elan Angharad Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ffion Jones, Adran Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
115 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Ffion Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Abigail Bedwell, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
116 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Lois Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
2il
Dewi Thomas, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
3ydd
Anna Evans, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
117 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Amy Francis, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Ffinli Barber, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Elain Wynne Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
118 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Carys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Chloe Tudor Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Mali ap Dafydd Tomos, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
119 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Joseph Twose, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
2il
Mared Elin Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lois Stoate-Pidgeon, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
120 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Cai Lewis, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
Erin Byrne, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
3ydd
Mali Williams, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
121 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Alaw Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Llinos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
122 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Emily Lewis, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Manon Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Sara Kynaston, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
123 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
Hannah Baum, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
Elen Jones, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Sioned Haf Rowe, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
124 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
Mared Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
2il
Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
3ydd
Llyr Ellis, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
125 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
Jessica Cooke, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
2il
Tiffany Marie Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Sian Eleri Jones, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
126 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
Ysgol Gymraeg Trebannws, Ysgol Gymraeg Trebannws, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Grwp Deio, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Alisha, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Morgannwg Ganol
127 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
Grwp Evie, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
Lewis a Dennis, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
128 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
Grwp Tomi a Lowri , Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
129 - Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Lauren Owen, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
Catherine Bates, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
130 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Molly Brookes, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
2il
Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Elliw Catrin Jones, Ysgol y Groeslon, Rhanbarth Eryri
131 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Daniel Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lowri Prys Owen, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
3ydd
Isabel Einion, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
132 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Morgan Metcalfe, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
Elis Lewis, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Alys Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
133 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Elinor Haf Roderick, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Maisie Bolwell, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
George Haylock, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
134 - Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
Dafydd Sutherland, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
2il
Andrew Salter, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Benjamin Worrall, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
135 - Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
Trystan Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Mirain Evans, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Eilir Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
136 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Lewis Leonard-Thomas, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
Deian Jones, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ffion Greenwood, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
137 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Bethan Greenwood, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
2il
Mared Owen, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
3ydd
Dafydd Sutherland, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
138 - Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Ifan Griffiths, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Mari Catrin Evans, Ysgol Gynradd Betws y Coed, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lowri Turner, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
139 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Hanna Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Dafydd Davies, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
140 - Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Joseff Pugh, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Carys Haf Williams, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
141 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
Bethan Smith, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Sian Elizabeth Stanworth, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
3ydd
Shauna Jones, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
142 - Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
Harri Hughes, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Rhian Taylor, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Bronwen, Lara, Lacey a Megan , Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
143 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Leisia Fflur Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jade Jones, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Ffion Fletcher, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
144 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Cora Miri Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Elen Fflur Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Molly Eaton, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
145 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Joriah Farmery, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lea Medi Royle, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
Megan Bryn Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Alicia Edwards, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Eve Grant, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
3ydd
Chloe Gumbrell, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
147 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Carie-Ann Collum, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Mared Owen, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
148 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Jacob Reid, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Gwennan Evans, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
149 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Thea, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Y Parc, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Bl. 2, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
150 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Marc, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
Daniel, Jennifer, Caryl a Sion, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Rhys, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
151 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Dyfan, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
2il
Grwp Alice, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
3ydd
Blwyddyn 5 a 6, Ysgol Gynradd Llanilar, Rhanbarth Ceredigion
152 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
Nerys Jones, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
2il
Clara Rowson, Ysgol Gynradd Arddleen, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Elin Thompson, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
292 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Rebecca Bethan Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Gwen Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
293 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Llio Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Angharad James, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Lowri Roberts, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
294 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
Anna Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Gwenno Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Chelsea Spichale, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
295 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
Megan Mole, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Thomas Royles, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rhiannon Parry, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
296 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Shelley Musker Turner, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Josh Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
3ydd
George Wright, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
297 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Arianwen James, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Elen Gwenllian Hughes, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
298 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Daniel Butterworth, Adran Gwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Tomos Gerallt Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Llinos Turner, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
299 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Joy Goldsbrough, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Lisa Gwyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Alys Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
300 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
Lauren, Hannah a Harriet, Ysgol Gyfun Lewis i Ferched, Rhanbarth Gwent
2il
Grwp Ffion, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Grwp Lois, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
301 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
Grwp Coedcae, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
302 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
Anwen Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
David Roberts, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Yasmin Evans-Richards, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
303 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Savana Anderson, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
David Roberts, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Claire Sullivan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
304 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
Steven Owen, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Robert-Keith Hailwood, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
3ydd
Naomi Cotterill-Ball, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
305 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Savana, Yasmin, Anwen, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
306 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Savana, Yasmin, Anwen, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Tommy, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Naomi, David a Ruby, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
307 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
Hannah Naylor, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Elin Williams, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
308 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Osian Williams, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
309 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
Elin Williams, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Hannah Naylor, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
310 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Glesni, Hannah, Kirsty, Elin ac Osian, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
311 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Danielle a Rhian, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Kirsty, Elin, Osian a Hannah, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
312 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Ruby Goode, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Nerys Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
313 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
John Bugby, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Kevin Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
314 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Llinos Parry, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Ben Koeller, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Liam McCarthy, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
315 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Catherine a Steffan, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Angharad ac Andrew, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
316 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
John a Liam, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Amy, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Catherine a Steffan, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
317 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Aled Hughes, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Osian Williams, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
318 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Kerry Anderson, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Aled Hughes, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Iwan Bunyan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
319 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Aled Hughes, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
320 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Iwan, Andrew a Gwydion, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Dilys, Laura a Louise, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
321 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Eve, Steffan, Catherine, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Dilys, Laura a Louise, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
322 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Morgan Lovet, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Naomi Fflur, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
323 - Argraffu Bl. 9
1af
Ffian Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Megan Fletcher, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
3ydd
Nia Wyn Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
324 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Nathaniel Pyke, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
325 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Sioned Barnett, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Catrin Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
326 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Eben Myrddin Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
327 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Catherine Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
329 - Caligraffeg Bl. 7-9
1af
Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
330 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
Eben Myrddin Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
3ydd
Catrin Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
331 - Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
Elan Grug Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
2il
Ethan Jenkins, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
332 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Lowri Flur Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Angharad Haf Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
334 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Grisial Môn Puw, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
335 - 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
336 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Ellie Meopham, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
2il
Osian M. Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
337 - 3D Tecstilau Bl. 9
1af
Angharad Mair Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
342 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
Natasha Lana Lowe-Sellers, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
343 - Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
Gwenno Jones, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
344 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Dion Gibby, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
3ydd
Christopher Williamson, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
345 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Mali Wyn Wade, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
346 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Catherine Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
347 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Angharad Haf Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Dion Gibby, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
348 - Fideo neu DVD Oedran Uwchradd
1af
Eben Myrddin Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
350 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Gwen Lloyd Thomas, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
Nia Meleri Hughes, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Manon Bryn Jones, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
351 - Gemwaith Bl. 9
1af
Arwyn Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Ffion Mererid Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
352 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Kara Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Ayisha Small, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Meleri Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
353 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Ellen Deir, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Cerys Roberts, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Natalie Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
354 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Aled Davies, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Oliver Richards, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Llion Thomas, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
355 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Gareth Thomas, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Jonathan Roberts, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
356 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
George Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Elen Gratton , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Hanna Carrington , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
357 - Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
Steffan Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ioan Burslam, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Manon Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
358 - Creu Arteffact dan 25 oed
1af
Geraint Jones, Adran/ Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Laura Hughes, Coleg Llandrillo, Rhanbarth Conwy
3ydd
Daniel James Welsh, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
359 - CAD Bl. 7-9
1af
Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Owen Rual, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Jake Hampson, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
360 - CAD Bl. 10 ac 11
2il
Owen Glyn, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
361 - CAD Bl. 12 a 13
1af
Carl Nuttall, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Gwynant Jones, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Rachel Kirkby, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
362 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Catrin Thomas, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Jack Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
364 - CAD / CAM Bl. 12 a 13
1af
Gwydion Owen, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Angharad Lloyd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rhian Lloyd-Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
365 - Celf dan 18 oed
1af
Lois Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008