Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Lwc, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
81 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
3ydd
Jasmine Jones, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
84 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
Grwp Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
85 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
2il
Grwp Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
88 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
2il
Hefin Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
112 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
3ydd
Manon Dixon, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
113 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
2il
Seren Morris, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
123 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
3ydd
Sioned Haf Rowe, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
130 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
2il
Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
135 - Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
Trystan Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
140 - Printiau Lliw Bl. 3 a 4
2il
Joseff Pugh, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
150 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Grwp Rhys, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
293 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
3ydd
Lowri Roberts, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
298 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Daniel Butterworth, Adran Gwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
303 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
3ydd
Claire Sullivan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
318 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
3ydd
Iwan Bunyan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
321 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
3ydd
Grwp Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
325 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
2il
Catrin Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
327 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Catherine Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
343 - Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
Gwenno Jones, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
346 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Catherine Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008