Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


72 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
Jordana Howells, Ysgol Gymraeg Rhosafan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
113 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Bethan Gregory, Ysgol Gymraeg Gellionnen, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
126 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
Ysgol Gymraeg Trebannws, Ysgol Gymraeg Trebannws, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
354 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Aled Davies, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Oliver Richards, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
355 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Gareth Thomas, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Jonathan Roberts, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
362 - CAD / CAM Bl. 7-9
2il
Catrin Thomas, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008