Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


126 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
3ydd
Grwp Alisha, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Morgannwg Ganol
138 - Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Ifan Griffiths, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Morgannwg Ganol
142 - Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
2il
Rhian Taylor, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
322 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Morgan Lovet, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008