Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


75 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Clara Hall, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
82 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
3ydd
Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
95 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
Uned Anghenion Arbennig Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
107 - Pyped Bl. 5 a 6
2il
Owen Harries, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
115 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
3ydd
Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
117 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Ffinli Barber, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
133 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Elinor Haf Roderick, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
134 - Print Lliw Bl. 3 a 4
2il
Andrew Salter, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
292 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Rebecca Bethan Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
350 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
2il
Nia Meleri Hughes, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008