Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
Ffion Jenkins, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
76 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Ffion Jenkins, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
106 - Pyped Bl. 3 a 4
3ydd
Jordan Chaplin, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
112 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
2il
Llinos Lewis, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
116 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
2il
Dewi Thomas, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
119 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
3ydd
Lois Stoate-Pidgeon, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
133 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
3ydd
George Haylock, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
134 - Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
Dafydd Sutherland, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
137 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
3ydd
Dafydd Sutherland, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
140 - Printiau Lliw Bl. 3 a 4
3ydd
Carys Haf Williams, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
144 - Gemwaith Bl. 3 a 4
3ydd
Molly Eaton, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
2il
Eve Grant, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
149 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Grwp Bl. 2, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
293 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
2il
Angharad James, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
296 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
3ydd
George Wright, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
300 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
Lauren, Hannah a Harriet, Ysgol Gyfun Lewis i Ferched, Rhanbarth Gwent
323 - Argraffu Bl. 9
1af
Ffian Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Megan Fletcher, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
324 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Nathaniel Pyke, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
344 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Christopher Williamson, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
347 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008