Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


68 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Robin Owen, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
69 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
3ydd
Catherine Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
76 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
3ydd
Megan Rose Donaldson, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
80 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Chloe Ann Pritchard, Ysgol Iau Maesincla, Rhanbarth Eryri
82 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Elin Lois, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
93 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Guto Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
95 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
2il
Grwp David, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
100 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Sion Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
105 - Pyped Bl. 2 ac iau
2il
William Huw Hughes, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
108 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
Genod Drwg, Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
2il
Elen Lois Baines, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
118 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
2il
Chloe Tudor Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
119 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
2il
Mared Elin Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
120 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Cai Lewis, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
121 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
3ydd
Llinos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
122 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
2il
Manon Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
125 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
2il
Tiffany Marie Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
126 - Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
2il
Grwp Deio, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
129 - Ffasiwn Bl. 6 ac iau
2il
Lauren Owen, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
130 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
3ydd
Elliw Catrin Jones, Ysgol y Groeslon, Rhanbarth Eryri
131 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
2il
Lowri Prys Owen, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
135 - Print Lliw Bl. 5 a 6
2il
Mirain Evans, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
137 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
2il
Mared Owen, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
145 - Gemwaith Bl. 5 a 6
3ydd
Megan Bryn Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
147 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
3ydd
Mared Owen, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
149 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
Grwp Y Parc, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
150 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Marc, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
151 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Grwp Alice, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
152 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
3ydd
Elin Thompson, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
293 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Llio Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
294 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
Anna Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Gwenno Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
296 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
2il
Josh Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
297 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Arianwen James, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Elen Gwenllian Hughes, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
299 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
2il
Lisa Gwyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Alys Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
313 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
3ydd
Kevin Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
315 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
2il
Angharad ac Andrew, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
316 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
2il
Grwp Amy, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
318 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Kerry Anderson, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
324 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
2il
Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
326 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
Eben Myrddin Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
327 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
2il
Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
330 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
Eben Myrddin Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
331 - Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
Elan Grug Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
332 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
3ydd
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
345 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Mali Wyn Wade, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
346 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
348 - Fideo neu DVD Oedran Uwchradd
1af
Eben Myrddin Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
350 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
3ydd
Manon Bryn Jones, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
359 - CAD Bl. 7-9
1af
Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008