Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


76 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
2il
Dyfan Roberts, Ysgol Gynradd Tanygrisiau, Rhanbarth Meirionnydd
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
Grwp Triawd y Jyngl, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
78 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Grwp Syrffio'r We, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Grwp Lowri Dascalu, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
87 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
Steven Coaley, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
88 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Christopher Carrow, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
93 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
2il
Jac Morris Davies, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
98 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Ffion Pennant Jones, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
104 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
3ydd
Naomi Jones, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
110 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Barney, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
117 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
3ydd
Elain Wynne Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
121 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Alaw Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
124 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
3ydd
Llyr Ellis, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
125 - Gwehyddu Bl. 5 a 6
3ydd
Sian Eleri Jones, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
127 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
2il
Lewis a Dennis, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
129 - Ffasiwn Bl. 6 ac iau
3ydd
Catherine Bates, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
142 - Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
Harri Hughes, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
298 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
2il
Tomos Gerallt Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
302 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
2il
David Roberts, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
303 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
2il
David Roberts, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
304 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
3ydd
Naomi Cotterill-Ball, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
306 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
3ydd
Naomi, David a Ruby, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
307 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
Hannah Naylor, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Elin Williams, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
308 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Osian Williams, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
309 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
Elin Williams, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Hannah Naylor, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
310 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Glesni, Hannah, Kirsty, Elin ac Osian, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
311 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
2il
Kirsty, Elin, Osian a Hannah, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
312 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Ruby Goode, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Nerys Jones, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
313 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
2il
John Bugby, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
314 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Llinos Parry, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Liam McCarthy, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
316 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
John a Liam, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
317 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Aled Hughes, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Osian Williams, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
318 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
2il
Aled Hughes, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
319 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
2il
Aled Hughes, Uned Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
320 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Iwan, Andrew a Gwydion, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Dilys, Laura a Louise, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
321 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
2il
Dilys, Laura a Louise, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
329 - Caligraffeg Bl. 7-9
2il
Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
334 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Grisial Môn Puw, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
335 - 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
342 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
Natasha Lana Lowe-Sellers, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
351 - Gemwaith Bl. 9
2il
Ffion Mererid Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
358 - Creu Arteffact dan 25 oed
3ydd
Daniel James Welsh, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008