Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
3ydd
Elliw Jones, Ysgol Gynradd Ro Wen, Rhanbarth Conwy
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
2il
Grwp Ffion a Llinos, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
78 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Catrin, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
80 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
2il
Elis Glyn Parry, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
82 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
2il
Branwen Tudur, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
2il
Grwp Jodie , Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
90 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
3ydd
Grwp Alisha a Harri, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
92 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
3ydd
Hari Wyn Farington, Ysgol Gynradd Pencae, Rhanbarth Conwy
97 - Argraffu Bl. 3 a 4
2il
Catrin Evans, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
98 - Argraffu Bl. 5 a 6
2il
Natasha Roberts, Ysgol Gynradd Pencae, Rhanbarth Conwy
100 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
2il
Hollie Maria Martinez, Ysgol Gynradd Betws y Coed, Rhanbarth Conwy
101 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Lois Anna Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
2il
Daniel Lycett, Ysgol Gynradd Betws y Coed, Rhanbarth Conwy
104 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
2il
Siriol Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
106 - Pyped Bl. 3 a 4
2il
Dafydd Wynne, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
109 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Grwp Lois, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
110 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Grwp Gwynant, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Kelly Hawkes, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
113 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
3ydd
Ianto Gwyn Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
114 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Elan Angharad Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
117 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Amy Francis, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
120 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
3ydd
Mali Williams, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
122 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
3ydd
Sara Kynaston, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
127 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
3ydd
, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
128 - Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
Grwp Tomi a Lowri , Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
129 - Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
132 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
Morgan Metcalfe, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
134 - Print Lliw Bl. 3 a 4
3ydd
Benjamin Worrall, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
135 - Print Lliw Bl. 5 a 6
3ydd
Eilir Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
136 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Lewis Leonard-Thomas, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
138 - Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
2il
Mari Catrin Evans, Ysgol Gynradd Betws y Coed, Rhanbarth Conwy
139 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
140 - Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
141 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
2il
Sian Elizabeth Stanworth, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
144 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Cora Miri Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
145 - Gemwaith Bl. 5 a 6
2il
Lea Medi Royle, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
146 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Alicia Edwards, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
147 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
148 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Jacob Reid, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
149 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Thea, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
294 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
3ydd
Chelsea Spichale, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
295 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
Megan Mole, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Thomas Royles, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
300 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
3ydd
Grwp Lois, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
304 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
2il
Robert-Keith Hailwood, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
322 - Argraffu Bl. 7 ac 8
2il
Naomi Fflur, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
323 - Argraffu Bl. 9
3ydd
Nia Wyn Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
330 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
3ydd
Catrin Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
332 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Lowri Flur Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Angharad Haf Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
334 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
2il
Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
347 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
2il
Angharad Haf Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
350 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Gwen Lloyd Thomas, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
352 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Kara Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Ayisha Small, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
356 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
George Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
357 - Creu Arteffact Bl. 12 a 13
2il
Ioan Burslam, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
358 - Creu Arteffact dan 25 oed
1af
Geraint Jones, Adran/ Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Laura Hughes, Coleg Llandrillo, Rhanbarth Conwy
359 - CAD Bl. 7-9
3ydd
Jake Hampson, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
361 - CAD Bl. 12 a 13
1af
Carl Nuttall, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rachel Kirkby, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
362 - CAD / CAM Bl. 7-9
3ydd
Jack Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
364 - CAD / CAM Bl. 12 a 13
1af
Gwydion Owen, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Angharad Lloyd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
365 - Celf dan 18 oed
1af
Lois Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008