Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
3ydd
Aled Pryce-Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
2il
Erin Griffiths, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
75 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
2il
Rebbeca Seren Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
78 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Rhodri a Gwion , Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Grwp Bl 6 , Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
86 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
3ydd
Ieuan Thomas-Crane, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
89 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
2il
Rhys, Joseph, Emma ac Ono , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
91 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
3ydd
Ethan Plumb, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd, Rhanbarth Dinbych
92 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Kieran Jones, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
94 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Jake a Phoebe , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
96 - Argraffu Bl. 2 ac iau
2il
Trystan Ratcliffe, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
97 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
3ydd
Carwyn Siôn Owen, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
3ydd
James Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
104 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
Rhiannon Lewis, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
109 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Swyn, Elisa ac Awel , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
115 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
2il
Abigail Bedwell, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
116 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Lois Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
121 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
2il
Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
124 - Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
Mared Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
132 - Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
3ydd
Alys Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
139 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Hanna Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
142 - Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
3ydd
Bronwen, Lara, Lacey a Megan , Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
148 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
2il
Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
292 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
2il
Gwen Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
295 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
3ydd
Rhiannon Parry, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
326 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
2il
Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
329 - Caligraffeg Bl. 7-9
1af
Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
336 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
2il
Osian M. Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
345 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
353 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Ellen Deir, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
356 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
2il
Elen Gratton , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Hanna Carrington , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
357 - Creu Arteffact Bl. 12 a 13
3ydd
Manon Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
359 - CAD Bl. 7-9
2il
Owen Rual, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
362 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008