Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
2il
Cameron Duffield, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
81 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Brynach Edwards, Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint Maelor
85 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
Richard, Connor, Hannah, Emma a Tom , Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
88 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
3ydd
Tomos Jones, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
91 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
2il
Bethan Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
92 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
2il
Bethan Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
93 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
3ydd
Bethan Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
94 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
2il
Tomos, Bethan ac Aeron , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
95 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
3ydd
Tomos, Bethan ac Aeron , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
141 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
Bethan Smith, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008