Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2008 (Un Rhanbarth)


69 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Cara Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
70 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
3ydd
Gwenllian Thomas, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
3ydd
Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon, Rhanbarth Ceredigion
87 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
2il
Robert Williams, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
91 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
100 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
3ydd
Gwern Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Glyn Morgan, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
105 - Pyped Bl. 2 ac iau
3ydd
Rhys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
106 - Pyped Bl. 3 a 4
1af
Mali Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
107 - Pyped Bl. 5 a 6
1af
Angharad Davies, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
108 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Ellie, Jenny, Nathan, Lewis, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
109 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Aaron, David, Chloe, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
110 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Rosiee, Samantha, Ryan, Harry, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
118 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Carys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
122 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Emily Lewis, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
123 - Gwehyddu Bl. 2 ac iau
2il
Elen Jones, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
131 - Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
Daniel Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
133 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Maisie Bolwell, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
136 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
2il
Deian Jones, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
139 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
3ydd
Dafydd Davies, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
141 - Printiau Lliw Bl. 5 a 6
3ydd
Shauna Jones, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
143 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Leisia Fflur Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli, Rhanbarth Ceredigion
145 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Joriah Farmery, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
147 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
2il
Carie-Ann Collum, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
148 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
3ydd
Gwennan Evans, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
150 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Daniel, Jennifer, Caryl a Sion, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
151 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Blwyddyn 5 a 6, Ysgol Gynradd Llanilar, Rhanbarth Ceredigion
152 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
Nerys Jones, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
296 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Shelley Musker Turner, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
298 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
3ydd
Llinos Turner, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
302 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
Anwen Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Yasmin Evans-Richards, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
303 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Savana Anderson, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
305 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Savana, Yasmin, Anwen, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
306 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Savana, Yasmin, Anwen, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
313 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
315 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Catherine a Steffan, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
316 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
3ydd
Catherine a Steffan, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
319 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
321 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Eve, Steffan, Catherine, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
324 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
3ydd
Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
344 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
345 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
2il
Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
352 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
3ydd
Meleri Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
353 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
2il
Cerys Roberts, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Natalie Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
354 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
3ydd
Llion Thomas, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
357 - Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
Steffan Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2008