Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Môn 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Lauren Griffiths, Ysgol Gynradd Llandegfan
2il
    Siwan H Mason, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Mali Hana Shock-Roberts, Adran/Aelwyd Bodwrog
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
2il
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Cai Llewellyn Gruffydd, Adran Corn Hir
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
2il
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Sion Williams, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    FfionElin a Manon Haf, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Elain a Glesni, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Cara a Heledd, Ysgol Gynradd Y Graig
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Bro Goronwy
2il
    , Adran Gaerwen
3ydd
    , Adran/Aelwyd Bodwrog
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Corn Hir
2il
    , Adran/Aelwyd Bodffordd
3ydd
    , Adran Llanfechell
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanbedrgoch
2il
    , Ysgol Gynradd Ty Mawr
3ydd
    , Ysgol Gynradd Pencarnisiog
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llanfachraeth
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penysarn
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    , Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    , Ysgol Gynradd Amlwch
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
2il
    , Ysgol Gynradd Y Graig
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
2il
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
3ydd
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Catrin Round, Adran Llanddaniel
2il
    Manon Haf Edwards, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Bryn Saunders Jones, Adran/Aelwyd Bodwrog
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Mina Thurlow, Ysgol Gynradd Y Borth
2il
    Cariad Hughes, Ysgol Gynradd Y Borth
3ydd
    Myrtle Easter, Ysgol Gynradd Y Talwrn
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Gwern ap Rhobat, Adran Gaerwen
3ydd
    Hari Anwyl Hughes, Adran/Aelwyd Bodwrog
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Pippa Scourse, Ysgol Gynradd Y Borth
2il
    Sin Thomas, Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    Gwern ap Rhobat, Adran Gaerwen
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Siwan Jones, Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    Catrin Morris, Ysgol Gynradd Llandegfan
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Caergeiliog
2il
    , Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penysarn
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Borth
2il
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bodedern
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
2il
    , Ysgol Gynradd Y Borth
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Pentraeth
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Lois Roberts, Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    Lauren Griffiths, Ysgol Gynradd Llandegfan
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
2il
    Annest Mair Jones, Ysgol Gynradd Pencarnisiog
3ydd
    Cai Llewellyn Gruffydd, Adran Corn Hir
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
2il
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Manon Haf Edwards, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    , Ysgol Gynradd Y Borth
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    , Ysgol Gynradd Y Graig
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Gwenllian Mair Jones, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    Eban Arthur Parry, Adran/Aelwyd Bodffordd
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Gwion Morris Jones, Adran Bro Goronwy
2il
    Cain Owen, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
3ydd
    Deio Morgan Jones, Adran Bro Goronwy
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
2il
    Ceri Pierce Jones, Adran Corn Hir
3ydd
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    , Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llanfachraeth
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Harri a'r genod, Adran/Aelwyd Bodffordd
2il
    , Adran Llanfechell
3ydd
    , Adran Henblas
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanbedrgoch
2il
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Grwp Eabha, Ysgol Gynradd Amlwch
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Adran Bro Goronwy
2il
    , Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llanbedrgoch
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanbedrgoch
2il
    , Ysgol Gynradd Ty Mawr
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Adran Corn Hir
2il
    , Ysgol Gymraeg Morswyn
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhoscolyn
2il
    , Ysgol Gynradd Y Talwrn
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ty Mawr
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Amlwch
2il
    , Ysgol Gynradd Y Fali
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Brittany Bladon, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Shauna Thomas, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    Eurgain Llwyd, Ysgol Gymunedol Y Ffridd
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Bodiau Llachar, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Grwp Mari, Adran/Aelwyd Bodwrog
3ydd
    Dawnswyr Llachar, Ysgol Gynradd Y Talwrn
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Rhys Davies, Ysgol Gynradd Rhosneigr
2il
    Ben Hand, Ysgol Gynradd Rhosneigr
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Evie Davies, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Jesse Drummond, Ysgol Gynradd Thomas Ellis
2il
    Carys Thornton, Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    Kyler Lewis, Ysgol Gynradd Rhoscolyn
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Mared Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Bethan Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    Elin Angharad Williams, Ysgol Gyfun David Hughes
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    James Edwards, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Ieuan Lloyd, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    Ynyr Llwyd, Ysgol Gyfun Llangefni
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    James a Steffan, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Catrin ac Alison, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    Awel ac Elin, Ysgol Gyfun David Hughes
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Sioned Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Zoe Day, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    Lois Meleri Jones, Aelwyd Yr Ynys
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Osian Meilir, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Meilir Tee Evans, Aelwyd Yr Ynys
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Kimberley a Lisa, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Elin a Lois, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    Zoey a Sian, Aelwyd Yr Ynys
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Osian Meilir Jones, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Lois Meleri Jones, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    Zoe Day, Aelwyd Yr Ynys
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Catrin Angharad Roberts, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Iwan Williams, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    Aled Hopton, Aelwyd Yr Ynys
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    , Ysgol Uwchradd Bodedern
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Parti Bechgyn, Ysgol Gyfun Llangefni
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    , Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Bethan Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern
2il
    Mared Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Elin Angharad Williams, Ysgol Gyfun David Hughes
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Sioned Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Meilir Tee Evans, Aelwyd Yr Ynys
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Catrin Angharad Roberts, Aelwyd Yr Ynys
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Catherine Elizabeth Jones, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Siwan Tudur, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Heledd Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Olivia Jago, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Carolyn Zhang Burton, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Daire Rhys Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Iwan Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    Carolyn Zhang Burton, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Heledd Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Elin Jones, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Sion Morgan Withers, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Dafydd Large, Ysgol Gyfun David Hughes
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Niamh Olwen Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    Ensemble Callum, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Ensemble Sam, Ysgol Gyfun David Hughes
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Sara Sutton, Ysgol Gyfun David Hughes
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 -13
1af
    Iolo Cheung, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Lowri A. Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Anys Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    Sian P Roberts, Aelwyd Yr Ynys
189:   Unawd Pres Bl 10 - 13
1af
    Dewi.G. Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Catrin a Carolyn, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Sara a David, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Sion ac Elin, Ysgol Gyfun David Hughes
192:   Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af
    Cai Isfryn, Aelwyd Yr Ynys
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun David Hughes
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Elin Angharad Williams, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Gwen Elin Jones, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Bethan Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    James a Steffan, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Lisa ac Elin, Ysgol Gyfun David Hughes
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Sioned Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Kim Rowlands, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    Osian Meilir Jones, Aelwyd Yr Ynys
201:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Osian a Kim, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Meilir a Manon, Aelwyd Yr Ynys
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Catrin Angharad Roberts, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Aled Hopton, Aelwyd Yr Ynys
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    , Ysgol Uwchradd Bodedern
205:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    , Ysgol Gyfun David Hughes
207:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Gethin Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Bethan Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    Mared Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Bodedern
2il
    , Ysgol Gyfun David Hughes
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Lois Meleri Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
212:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    , Ysgol Gyfun David Hughes
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Teleri Mair Williams, Aelwyd Yr Ynys
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Wariars Boded, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    Grwp Steffan, Ysgol Gyfun David Hughes
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
2il
    , Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Bodedern
224:   Monolog Bl 10 - 13
1af
    Lois Meleri Jones, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Richard Emyr Williams, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    Natalie Louise Walker, Ysgol Gyfun David Hughes
228:   Dawns Werin dan 25 oed* (Aelwyd)
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Sion Gwilym, Adran Corn Hir
2il
    Gareth Williams, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Andrew Day, Ysgol Gyfun Llangefni
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Zoe Day, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Lowri Angharad Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
232:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
1af
    Aled Hopton, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Richard Williams, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Dewi Garmon Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
2il
    Cywion Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni
234:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Grwp Lowri, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    Katie Parsons, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
3ydd
    Bronte Bladon, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Perlau Amlwch, Adran Amlwch
2il
    Bebs, Ysgol Gyfun David Hughes
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Lowri Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    Angharad Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Bodedern
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    Grwp Lowri, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008