Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Beca Elen Evans, Adran Tref Y Gelli
2il
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Chwilog
3ydd
    Dafydd Euros Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Beca Jones, Adran Tudweiliog
2il
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Lea Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Llyr Gwynedd, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Elis Derbyshire, Ysgol Gynradd Felinheli
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Ela a Manon , Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Anest ac Enlli , Adran Llanengan
3ydd
    Cadi a Lleucu, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Pont y Gof, Adran Botwnnog
2il
    Parti Llan, Adran Llandwrog
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cr Adran Bethel, Adran Bethel
2il
    Cr Llanystumdwy, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Cr Carmel, Adran Carmel
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Gelert, Ysgol Gynradd Beddgelert
2il
    Parti Aelhaearn, Adran Llanaelhaearn
3ydd
    Parti Bodfeurig, Ysgol Gynradd Bodfeurig
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Jac, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Parti Beca, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Parti''r Felin, Ysgol Gynradd Felinheli
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cr Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Cr Aleia, Ysgol Gynradd Treferthyr
3ydd
    Cr Bro Lleu, Ysgol Gynradd Bro Lleu
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cr Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Cr Yr Hendre, Ysgol Gynradd Yr Hendre
3ydd
    Cr Eifion Wyn, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Yr Hendre
2il
    , Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    , Ysgol Gynradd Eifion Wyn
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af
    Grwp Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Guto Gwenallt, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Garmon Ynyr Edwards, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Anest Gwenllian Garrod, Adran Llanengan
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Emma Hope Roberts, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Lleucu Edwards, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Alana Morris, Ysgol Gynradd Y Faenol
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Sarah Parker, Ysgol Gynradd Yr Hendre
2il
    Mabon Llyr, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Mabon Jones, Ysgol Gynradd Felinwnda
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Gwenno Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Math Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Elenna Jane Williams, Ysgol Gynradd Y Gorlan
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Merin Lleu, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Iwan Rhys Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Seumas Stirling-Thorne, Ysgol Gynradd Cae Top
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Mared Elin Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Math Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Branwen Glyn, Ysgol Gynradd Y Gorlan
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Parti''r Llan, Adran Llandwrog
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Bethel, Adran Bethel
3ydd
    Llanaelhaearn, Adran Llanaelhaearn
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Llanllechid, Ysgol Gynradd Llanllechid
3ydd
    Hirael, Ysgol Gynradd Hirael
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Jac, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Grwp Y Groeslon, Ysgol y Groeslon
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Deio Llyr Davies Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Carwyn Sion, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Beca Gwilym, Adran Pentre Uchaf
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Lea Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
2il
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Beca Jones, Adran Tudweiliog
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Cadi Grug Lake, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Sioned Owen, Adran Pentre Uchaf
3ydd
    Mali Fflur Davies Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Jac, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Nefyn, Ysgol Gynradd Nefyn
3ydd
    Ysgol Pen-y-Bryn, Ysgol Gynradd Penybryn
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cr Lindsey, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Cr Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau
30:   Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Swyn, Adran Bontnewydd
2il
    Adran Penteuchaf, Adran Pentre Uchaf
3ydd
    Parti Beca, Adran Garndolbenmaen
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Ela Sin Pari, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Deio Llyr Davies Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Rhys Ellis, Adran Llandwrog
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Siwan Llwyd Williams, Adran Bentref Y Ffor
3ydd
    Megan Angharad Hunter, Ysgol Gynradd Bro Lleu
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Lleucu Myrddin, Adran Pentre Uchaf
2il
    Ellen Hughes, Adran Botwnnog
3ydd
    Betsan Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Llyr, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Grwp Tomos, Adran Y Groeslon
3ydd
    Pentreuchaf Un , Adran Pentre Uchaf
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Pont y Gof, Adran Botwnnog
2il
    Grwp Wiliam, Adran Garndolbenmaen
3ydd
    Grwp Ewan, Adran Llandwrog
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Grwp Gethin, Adran Carmel
3ydd
    Cerrig Fflint, Ysgol Gynradd Y Garnedd
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Dic Abedaron a''i Hud, Adran Aberdaron/Rhiw
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    , Ysgol Gynradd Llanllechid
3ydd
    , Ysgol Gynradd Y Gorlan
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Grwp Enid, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Grwp Daniel, Adran Llandwrog
3ydd
    Grwp Y Felin, Ysgol Gynradd Felinheli
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Grwp Dafydd, Adran Llandwrog
2il
    Grwp Ben, Adran Llandwrog
3ydd
    Parti''r Cwm, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Parti Catrin, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Parti Mari, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Dawnswyr Menai, Ysgol Gynradd Felinheli
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Parti Ceirian, Ysgol Gynradd Llanrug
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Cian, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Parti''r Fenai, Ysgol Gynradd Felinheli
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Awen, Adran Tref Y Gelli
2il
    Parti Lucy, Ysgol Gynradd Y Faenol
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Giovana Braia, Ysgol Gynradd Treferthyr
2il
    Awen Mai Pritchard, Adran Tref Y Gelli
3ydd
    Alaw Glyn Llewelyn, Adran Abererch
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Tonnau Tregarth, Ysgol Gynradd Tregarth
2il
    Perlau Disglair, Adran Tref Y Gelli
3ydd
    Miss Pinc, Ysgol Gynradd Treferthyr
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Emily Hughes Evans, Ysgol Gynradd Cymerau
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
2il
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Naomi Saunders, Ysgol Uwchradd Tryfan
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Dafydd Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Eben Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    Cedron Sin, Ysgol Uwchradd Eifionydd
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Alaw ac Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
2il
    Lydia Griffith a Nanw Gwenallt, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Llio Jones ac Alaw Pari, Ysgol Uwchradd Tryfan
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Meinir Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Alys Mererid Roberts, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
3ydd
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Dafydd Rhun, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Robin Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Alys a Ffion, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Meinir Wyn a Ffion Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Gwenllian Elias a Gwenllian Haf, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Elin Mai, Aelwyd Bangor
2il
    Alaw Tecwyn, Aelod Unigol C. Llyn
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Meinir Wyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Ffion Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Elliw Mai, Aelwyd Bangor
2il
    Heledd Elfyn, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
3ydd
    Seimon Menai Hughes, Aelwyd Chwilog
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Chwilog
2il
    , Adran Botwnnog
3ydd
    , Uwch Adran Bangor
163:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Gwrtheyrn
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    , Ysgol Uwchradd Botwnnog
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Eifionydd
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Parti Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Parti Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    , Ysgol Uwchradd Tryfan
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    , Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    , Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Chwilog
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Chwilog
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Chwilog
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Catrin Alaw Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Lois Hughes, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Dafydd Rhun, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
3ydd
    Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Elliw Mai, Aelwyd Bangor
2il
    Alaw Tecwyn, Aelod Unigol C. Llyn
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Aelwyd Chwilog
2il
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Llio Harman, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    Elin Mair Morgan, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Elin Kervegant, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Taliesin Farrar, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Alys Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Sara Pennant Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Gwenno Glyn Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Tryfan
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Craig Miller, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Manon Elwyn, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Huw Owen, Ysgol Uwchradd Brynrefail
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Gwenno Glyn Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Sara Pennant Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Marged William, Ysgol Uwchradd Tryfan
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Sin, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
2il
    Grwp Elin, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Elin Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Rebecca Sanderson, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Alex Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 -13
1af
    Gwenno Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Bryony Keyse, Ysgol Arbennig Hill Grove
2il
    Lois Eifion, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Hawys Llwyd Price, Ysgol Uwchradd Brynrefail
189:   Unawd Pres Bl 10 - 13
1af
    Charlotte Green, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
190:   Unawd Telyn Bl 10 - 13
1af
    Glain Dafydd, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Rhiain Awel Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Lois Eifion a Sion Elwyn, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Lois Jones a Siwan Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    , Ysgol Uwchradd Friars
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Brynrefail
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    , Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
2il
    Cedron Sin, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Dafydd Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Enlli ac Alaw Pugh, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Meinir Huws a Catrin Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    Caryl Roberts ac Erin Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Alys Mererid Roberts, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
3ydd
    Mared Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog
201:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Alys a Ffion, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Meinir Wyn a Ffion Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Gwenllian, Gwenllian a Charlotte, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Elliw Mai, Aelwyd Bangor
2il
    Seimon Menai, Aelwyd Chwilog
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    , Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
205:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
206:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
1af
    , Aelwyd Chwilog
2il
    , Aelwyd Gwrtheyrn
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Elizabeth Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Cedron Sin, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Naomi Saunders, Ysgol Uwchradd Tryfan
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Pont-y-Gof, Adran Botwnnog
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Sabel, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Grwp Llio, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    Grwp Beca, Ysgol Uwchradd Tryfan
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Mared Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Elliw Haf Pritchard, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
212:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Uwchradd Botwnnog
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Elliw Mai, Aelwyd Bangor
2il
    Elen Gwenllian, Aelwyd Bangor
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Iasoer, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Grwp Catrin, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Parti 8E, Ysgol Uwchradd Friars
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Mali, Ysgol Uwchradd Tryfan
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    , Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    , Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    , Aelwyd Bangor
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Uwchradd Tryfan
224:   Monolog Bl 10 - 13
1af
    Ffion Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Ceri Wyn Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Ffion Enlli, Ysgol Uwchradd Botwnnog
225:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
1af
    Elen Gwenllian, Aelwyd Bangor
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Annest Bryn, Ysgol Uwchradd Brynrefail
234:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Grwp Sioned, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Eleri Sweeney, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    Fflur Hughes, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Harriet Wilson, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Tlysau Disglair, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Perlau Pwllheli, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
3ydd
    Grwp Olivia, Ysgol Uwchradd Friars
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Lianne Rees Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Danielle Cavanagh, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Sioned Williams, Ysgol Uwchradd Friars
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    Adlonian, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Fflamau Disglair, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Pishyns Port, Ysgol Uwchradd Eifionydd
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Georgia Hall, Ysgol Uwchradd Friars
2il
    Anna Higson, Ysgol Uwchradd Botwnnog
3ydd
    Eleanor Randall, Ysgol Uwchradd Friars
244:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13(D)
1af
    Ruth Shepherd, Ysgol Uwchradd Friars 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008