Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau
2il
    Alaw Cynfal Parry, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
3ydd
    Ifan Jones, Adran Llanegryn
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Rhys Parry, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
2il
    Caitlin Owens, Ysgol Gynradd Aberdyfi
3ydd
    Ania Wyn Parry, Adran Ganllwyd
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
2il
    Awel Williams, Adran Deudraeth
3ydd
    Arwen Elysteg Evans, Adran Brithdir
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Nia ac Arwen , Adran Brithdir
2il
    Heledd a Hannah, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
3ydd
    Bryn a Glesni , Adran Dinas Mawddwy
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Elain, Adran Deudraeth
2il
    Parti Deion, Adran Brithdir
3ydd
    Parti Adran Llanuwchllyn, Adran Llanuwchllyn
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cr Dulcie , Adran Deudraeth
2il
    Cr Siwan, Adran Brithdir
3ydd
    Cr Cara, Adran Ganllwyd
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Naomi , Ysgol Gynradd Llawrybetws
2il
    Parti Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    Parti Aur y Clogau, Ysgol Gynradd Y Clogau
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Ysgol Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Parti Ysgol Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
3ydd
    Parti Ysgol Bro Tegid, Ysgol Gynradd Bro Tegid
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cr Ysgol Bro Tegid, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Cr Ysgol Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
3ydd
    Cr Katie, Ysgol Gynradd Machreth
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cr y Traeth, Ysgol Gynradd Y Traeth
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Tesni, Adran Deudraeth
2il
    Parti Glesni, Adran Ganllwyd
3ydd
    Parti Rebecca a Megan, Ysgol Gynradd Llanbedr
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Aron Wyn Parry, Adran Ganllwyd
2il
    Awel Williams, Adran Deudraeth
3ydd
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Adam Watkins, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir
3ydd
    Adelaide Coldham, Adran Brithdir
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir
2il
    Danial Wyn Owen, Ysgol Gynradd Tanycastell
3ydd
    Gwenlli Jones, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Bedwyn Phillips, Ysgol Gynradd Llawrybetws
2il
    Danial Wyn Owen, Ysgol Gynradd Tanycastell
3ydd
    Colin Markham, Adran Abergynolwyn
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Ifan Prys Jones Edwards, Adran Llanuwchllyn
2il
    Teleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Megan Lloyd Gray, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Erin, Adran Ganllwyd
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Band Bermo, Ysgol Gynradd Y Traeth
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Mia Phillips, Ysgol Gynradd Llawrybetws
2il
    Ifan Jones, Adran Llanegryn
3ydd
    Erin Wyn Williams, Adran Deudraeth
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Catrin Rhys Edwards, Adran Dinas Mawddwy
2il
    Lowri Francis Jones, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
3ydd
    Mared Fflur Jones, Adran Rhydymain
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Robat B Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Awel Williams, Adran Deudraeth
3ydd
    Arwen Elysteg Evans, Adran Brithdir
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Parti Beuno Sant, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Parti Mared, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cr Awel Haf, Adran Deudraeth
2il
    Cr Adran Llanuwchllyn, Adran Llanuwchllyn
30:   Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti''r Parc, Adran Y Parc
2il
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Parti Mari, Adran Deudraeth
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Dafydd Jones Evans, Ysgol Gynradd Llawrybetws
2il
    Lewys Siencyn, Ysgol Gynradd Dolgellau
3ydd
    Heledd Evans, Ysgol Gynradd Machreth
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Mared Fflur Jones, Adran Rhydymain
2il
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Meredydd Walker, Adran Deudraeth
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Sion Williams Jones, Adran Rhydymain
2il
    Joseff Glyn Owen, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Parti Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Parti Elfed, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Parti Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Parc, Adran Y Parc
2il
    Parti Tomos, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Parti''r Clercod, Adran Rhydymain
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Adran y Parc, Adran Y Parc
2il
    Grwp Fred Flinstone, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
3ydd
    Gogs Llan, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Dawnswyr Celyn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Parti Carndochan, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Grwp Iolo a Mared , Ysgol Gynradd Manod
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn
2il
    Parti Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
3ydd
    Parti Sian a Ryan, Ysgol Gynradd Manod
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Dawnswyr Adran Deudraeth, Adran Deudraeth
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lia Roberts-Evans, Adran Deudraeth
2il
    Emily Day, Adran Brithdir
3ydd
    Kelly Leanne Evans, Adran Blaenau Ffestiniog
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Sr Cymru, Ysgol Gynradd Llanbedr
2il
    Genod Drwg, Adran Blaenau Ffestiniog
3ydd
    Sr Ysgol Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Charlie Andrews, Adran Y Parc
2il
    Rebecca Owen, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Charlie Cartwright, Ysgol Gynradd Penybryn
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Harry Andrews, Adran Y Parc
2il
    Oliver Newman, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Jessica Moreton, Ysgol Gynradd Llawrybetws
2il
    Huw Williams, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Naomi Crowley, Adran Abergynolwyn
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
3ydd
    Hana Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Sion Aran Jones, Adran Llanuwchllyn
2il
    Gethin Parry, Adran Blaenau Ffestiniog
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Caryl Jones a Ffion Ellis, Uwch Adran Bro Dysynni
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Heulen Cynfal, Aelwyd Blaenau Ffestiniog
2il
    Bethan Ruth Roberts, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    Sioned Elin Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Luke McCall, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
2il
    Huw Ynyr Evans, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    Euros Glyn Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Bethan Ruth a Huw Ynyr, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Leona Wyn a Catrin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Sian Roberts a Nest Aneurin, Aelwyd Theatr Ieuenctid Harlech
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Luke McCall, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
2il
    Heulen Cynfal, Aelwyd Blaenau Ffestiniog
3ydd
    Sioned Elin Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Adran Llanuwchllyn, Adran Llanuwchllyn
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    Cr Ysgol y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Cr Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Hyn Ysgol y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Bechgyn y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    Cr y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
3ydd
    Alun Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Luke McCall, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
2il
    Leona Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Bethan Ruth Roberts, Ysgol Uwchradd Y Gader
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Cr Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Cr Ysgol y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
2il
    Delyth Dempsey, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Hannah Catrin Lazarus, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Megan Angharad Jones, Adran Ganllwyd
2il
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Gwernan Lenna John, Ysgol Uwchradd Y Gader
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Ifan Sion Davies, Uwch Adran Bro Dysynni
2il
    Gethin Sharp, Ysgol Uwchradd Ardudwy
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Gwernan Lenna John, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Sara Anest Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
190:   Unawd Telyn Bl 10 - 13
1af
    Rhianwen Pugh, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Leona Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Sioned a Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Heledd Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
2il
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
3ydd
    Sion Aran Jones, Adran Llanuwchllyn
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Huw Ynyr Evans, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Leona Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Nia Elain Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
201:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Manon ac Euros Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Rhys a Huw Ynyr , Adran Rhydymain
3ydd
    Leona Wyn a Catrin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Parti Ysgol y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Parti''r Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Lisa Erin Owen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Mared Saunders Davies, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    Sara Anest Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Bro Dysynni, Uwch Adran Bro Dysynni
2il
    Parti Adran Llanuwchllyn, Adran Llanuwchllyn
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Merched ar y Naw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Heulen Cynfal, Aelwyd Blaenau Ffestiniog
212:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13
1af
    Y Grwp Olaf, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Lisa,Leah,Anest a Sara , Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Parti Bro Dysynni, Uwch Adran Bro Dysynni
3ydd
    Grwp Ceri, Ysgol Uwchradd Ardudwy
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    Gwennan ac Imogen, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Nel a Mari, Ysgol Uwchradd Ardudwy
224:   Monolog Bl 10 - 13
1af
    Heulen Cynfal, Aelwyd Blaenau Ffestiniog
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti''r Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Lora Favell-Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Katie Cross, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
3ydd
    Catrin Evans, Ysgol Uwchradd Ardudwy
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Cariadon Cymru, Ysgol Uwchradd Tywyn
2il
    Adloniant Ardudwy, Ysgol Uwchradd Ardudwy
3ydd
    Ciwtis Cymru, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Cara Braia, Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il
    Eirian Foster, Ysgol Uwchradd Ardudwy
3ydd
    Zoe Owen, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    Grwp Victoria, Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il
    Sr y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008