Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Modlen Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Gruffydd Evans, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Osian Dobson, Ysgol Gynradd Llanddoged
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Ruth Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Alys M Bratch, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Beca Elisa Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Mared Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Wiliam Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Sara a Ryan, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Ceridwen a Llywela, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Anna Jane a Ffion, Ysgol Gynradd Maelgwn
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Lois, Adran Llangwm
2il
    Parti Tomos, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Parti Betws, Ysgol Gynradd Betws y Coed
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion
2il
    Cor Llangwm, Adran Llangwm
3ydd
    Cor Bro Aled, Adran Bro Aled
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Dinmael, Ysgol Gynradd Dinmael
2il
    Parti''r Rhyd, Ysgol Gynradd Rhydgaled
3ydd
    Parti Penmachno, Adran Penmachno
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Siriol, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Mwncis Maelgwn, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Parti Gwilym, Ysgol Gynradd Bod Alaw
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Nefydd, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Cor Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin
3ydd
    Cor Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Maelgwn, Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    Cor Craig y Don, Ysgol Gynradd Craig y Don
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Elain, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Parti Kane, Ysgol Gynradd Tudno
3ydd
    Parti Lowri, Ysgol Gynradd Pencae
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af
    Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Grwp Craig y Don, Ysgol Gynradd Craig y Don
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Mared Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Lowri Pritchard, Ysgol Gynradd Pencae
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Lona Roberts, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
2il
    Branwen Tudur, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Rhiannon Elidan, Ysgol Gynradd Llanddoged
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Alice McAlpin, Ysgol Gynradd Elfod
2il
    Sarah Enani, Ysgol Gynradd Pen-y-bryn
3ydd
    Lois Lambie, Adran Llangwm
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Mared Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Rhiannon Elidan, Ysgol Gynradd Llanddoged
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Luke Mainstone, Ysgol Gynradd Glan Morfa
2il
    Tristan Jones, Ysgol Gynradd Pencae
3ydd
    Eve Davies, Ysgol Gynradd Llandrillo yn Rhos
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Anest Haf Jones, Ysgol Gynradd Tal y Bont
2il
    Lois Davies, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Rhiannon Elidan, Ysgol Gynradd Llanddoged
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Emily, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Parti Betws, Ysgol Gynradd Betws y Coed
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Glen, Ysgol Gynradd Llandrillo yn Rhos
2il
    Grwp George, Ysgol Gynradd Bodafon
3ydd
    Grwp Wiliam, Ysgol Gynradd Llannefydd
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Band yr Anifeiliad, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Grwp Garrog, Ysgol Gynradd Dolgarrog
3ydd
    Cerddorfa Penybryn, Ysgol Gynradd Pen-y-bryn
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp yr Anifeiliaid, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Grwp Llandrillo, Ysgol Gynradd Llandrillo yn Rhos
3ydd
    Parti''r Plas, Ysgol Gynradd Y Plas
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Modlen Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Lliwen Jones, Adran Llangwm
3ydd
    Gwen Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Leusa Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Ruth Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Mared Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Helena Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Hana Hughes, Ysgol Gynradd Llannefydd
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Mared, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Parti''r Llan, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Parti Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Craig y Don, Ysgol Gynradd Craig y Don
30:   Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm
2il
    Parti ''Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Parti Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Gruffydd Evans, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Mali Elwy Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Non Pyrs, Adran Bentref Ysbyty Ifan
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm
2il
    Siriol Elin Jones, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Joseff McAlinden, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Ryan Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Rhodri Dafydd Vaughan, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Anna Jane Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Parti Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Parti Elen, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Parti Wiliam, Ysgol Gynradd Llannefydd
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Llangwm, Adran Llangwm
2il
    Parti Chloe, Ysgol Gynradd Betws y Coed
3ydd
    Parti ''Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Be, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Grwp Osian, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Grwp Anna Jane, Ysgol Gynradd Maelgwn
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Criw Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Criw Alaw, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Criw y Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti Elin, Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    Dawnswyr y Fro, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Dawnswyr Nant Bach, Ysgol Gynradd Nant y Coed
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Caron, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Parti''r Llan, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Parti''r Plas, Ysgol Gynradd Y Plas
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Dawnswyr Elfod, Ysgol Gynradd Elfod
2il
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Dawnswyr y Nant, Ysgol Gynradd Nant y Coed
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Gruff, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Molly a Pedr, Ysgol Gynradd Bod Alaw
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    O Dan y Mor, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Grwp Cari, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Parti Jack, Ysgol Gynradd Rhydgaled
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Y Celtiberiaid, Ysgol Gynradd Dolgarrog
2il
    Parti Joshua, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Ser ''Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Anna Jane Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    Holly Jones, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Casi Jones, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Gwreichion Gwyllt, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Parti Ceri, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Ser Cerrig, Adran Cerrigydrudion
48:   Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Harriet, Ysgol Gynradd Craig y Don
2il
    Parti Kane, Ysgol Gynradd Tudno
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Ciera Murphy, Ysgol Gynradd Talhaiarn
2il
    James Daly, Ysgol Gynradd Craig y Don
3ydd
    Sophie Searle, Ysgol Babanod Glan Gele
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Matthew Owain, Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    Jack James Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn
3ydd
    Emma Gizzi, Ysgol Gynradd Elfod
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Tara Whittingham, Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    Hannah Saunders, Ysgol Gynradd Nant y Coed
3ydd
    Sian Roberts, Ysgol Gynradd Pen-y-bryn
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti''r Nant, Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    Parti Talhaiarn, Ysgol Gynradd Talhaiarn
3ydd
    Parti Chloe, Ysgol Gynradd Pen-y-bryn
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Grwp Genethod Coch, Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    Grwp Chloe, Ysgol Gynradd Llanddulas
3ydd
    Grwp Catrin, Ysgol Gynradd Llanddulas
54:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    Criw Craig y Don, Ysgol Gynradd Craig y Don
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Angharad Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Elin Hughes, Uwch Adran Llangwm
3ydd
    Siwan Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Caradog Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Eden Carter, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Maredudd Pyrs, Adran Bentref Ysbyty Ifan
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Siwan ac Elin, Uwch Adran Llangwm
2il
    Anna a Gemma, Adran Bro Cernyw
3ydd
    Gwenlli a Lleucu, Uwch Adran Llangwm
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Jenna Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Gwenfair Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Sioned Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Elias Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Elgan Llyr Thomas, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Elias Ioseff Jones, Adran Cerrigydrudion
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Bethan a Sioned, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Richard ac Einir, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Katie ac Eleri, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm
2il
    Lona Meleri, Aelwyd Llangwm
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Rhys Ruggiero, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Elgan Thomas, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Richard Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Manon Celyn, Aelwyd Llangwm
2il
    Sian Alderton, Aelwyd Llanrwst
3ydd
    Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti ''Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Parti Llangwm, Adran Llangwm
163:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Cor Llangwm, Adran Llangwm
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Parti''r Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Parti Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Ysgol Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    Cor Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Cor y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Cor y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Cor Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Cor y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    Grwp Sioned, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Grwp Jack, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Grwp James, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Grwp Ffalabalam, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Grwp Llangwm, Aelwyd Llangwm
3ydd
    Grwp yr Arad Goch, Aelwyd Bro Cernyw
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Cor Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Cor Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Cor Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Elin Hughes, Uwch Adran Llangwm
2il
    Lowri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Naiomi Fflur, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Mostyn Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Lona Meleri, Aelwyd Llangwm
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Cor y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Cor Merched Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Cor Bechgyn Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Mared Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Rebecca Woodhouse, Ysgol Uwchradd Eirias
3ydd
    Caira Ryder, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Bethan Smith, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Lucy Xie, Ysgol Preswyl Rydal-Penrhos
3ydd
    Kate Moorcroft, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Leah Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Elizabeth Gostage, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Lowri Llwyd, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    Genod y Dyffryn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Grwp Ieuan, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Ffion Byrne, Ysgol Uwchradd John Bright
2il
    Katie Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Harriet Davies, Ysgol Uwchradd John Bright
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 -13
1af
    James Scott, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Meurig Ywain, Aelwyd Bro Cernyw
3ydd
    Tom Woodham, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Dafydd Huw Wrennall, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    George Brown, Ysgol Uwchradd Eirias
3ydd
    Hannah Owen, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
189:   Unawd Pres Bl 10 - 13
1af
    Abraham Carder, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Caitlin Walsh, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
190:   Unawd Telyn Bl 10 - 13
1af
    Gwenfair Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Sarah Thomas, Ysgol Uwchradd John Bright
3ydd
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Kyra a Leah, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Gwydion ac Emily, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
192:   Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af
    Mared Emlyn, Aelwyd Llanrwst
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    Grwp Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Gwenlli Aled, Adran Llangwm
2il
    Angharad Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Mirain Llwyd Roberts, Adran Llangwm
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Siwan ac Anest, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Lleucu a Gwenlli, Adran Llangwm
3ydd
    Siriol a Mirain, Aelwyd Llanrwst
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Mostyn Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Haf Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
201:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Mared a Llio, Aelwyd Llangwm
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst
2il
    Lona Meleri, Aelwyd Llangwm
3ydd
    Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm
203:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
1af
    Triawd Nel, Aelwyd Llangwm
2il
    Triawd Elin, Aelwyd Llangwm
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Ysgol y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
205:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    Cor y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
206:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm
207:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
1af
    Parti Llangwm, Aelwyd Llangwm
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Glesni Lloyd, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Haf Everiss, Adran Bro Cernyw
3ydd
    Siwan Elenid Jones, Adran Llangwm
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Grwp Catrin, Adran Llangwm
2il
    Grwp Erin, Adran Cerrigydrudion
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti''r Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Parti Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Dwysan Lowri Roberts, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Sioned Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Gwenfair Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
212:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13
1af
    Parti Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst
2il
    Elliw Alwen, Aelwyd Bro Cernyw
214:   Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
1af
    Grwp Llangwm, Aelwyd Llangwm
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Su Mai Wa, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Grwp Siwan, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Grwp Miriam, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    Grwp Ti a Fi, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Sioned ac Elgan, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Grwp Tom-Mas, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 - 13
1af
    Grwp y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    Ysgol y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Ysgol Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
224:   Monolog Bl 10 - 13
1af
    Llio Morris, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Angharad Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
225:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
1af
    Elliw Alwen, Aelwyd Bro Cernyw
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Leah Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Ynyr Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Grwp''''Sbyty, Adran Bentref Ysbyty Ifan
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Jessica Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Chloe Waggett, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan
3ydd
    Bethan Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Chloe, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan
2il
    Llwch y Ser, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Y Rhubannau, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Natasha Williams, Adran/ Aelwyd Abergele
3ydd
    Lucy Angharad Childs, Coleg Llandrillo
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    Grwp Abby, Ysgol Uwchradd Eirias
2il
    Grwp Jade, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
241:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    Parti Bryn Elian , Ysgol Uwchradd Bryn Elian
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Kirtika Ramesh, Ysgol Uwchradd Eirias
2il
    Toby Haley, Ysgol Uwchradd Eirias
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    Grwp Eirias, Ysgol Uwchradd Eirias
2il
    Grwp Kelly, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Grwp John Bright, Ysgol Uwchradd John Bright
244:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13(D)
1af
    Lucy Angharad Childs, Coleg Llandrillo
2il
    Ashley Bryan-Mejri, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
245:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13(D)
1af
    Dysgwyr y Dyffryn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Grwp y Bryn, Ysgol Uwchradd Bryn Elian 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008