Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Erin Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Eleri Carys Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Celyn Llwyd, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Wesley Hughes-Jones, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Lisa Dafydd, Ysgol Gynradd Pen Barras
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Sin Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Dafydd Allen, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Kirin a Leah , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Carys a Joanna , Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Elena ac Elin , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Bro Cinmeirch, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il
    Parti Betws Gweful Goch , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Parti Cyffylliog , Ysgol Gynradd Cyffylliog
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Amber , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Parti Maes Hyfryd , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Ysgol Y Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Ysgol Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Ysgol Betws G G , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ysgol Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Ysgol Y Llys , Ysgol Gynradd Y Llys
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Ysgol Y Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Leah Thomas, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Joanna Stallard, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Elan Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Sam Lloyd-Jones, Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Fallon Armstrong-Owen, Ysgol Gynradd Gellifor
3ydd
    Tara Evans, Ysgol Gynradd Bro Elwern
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Dyfan Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Steffan Wilson Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Alys Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Kimberley Smith, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Trystan Chambers, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Gwen Rees, Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Alix Hooson, Ysgol Gynradd Carrog
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Magi Clwyd Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Leusa Lloyd, Ysgol Gynradd Cyffylliog
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Carrog , Ysgol Gynradd Carrog
2il
    Ysgol Fairholme , Ysgol Fairholme
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Stryd y Rhos , Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Heulfre , Ysgol Gynradd Heulfre
2il
    Ysgol Pant Pastynog , Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd
    Ysgol Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Sarita Smith, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Cadi Haf Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Celyn Llwyd, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Elan Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Lisa Dafydd, Ysgol Gynradd Pen Barras
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Ela Mars Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Gwen Rees, Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Parti Betws G G , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Parti Sw Y Llys , Ysgol Gynradd Y Llys
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Heledd Roberts, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Ynyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd
    Trystan Roberts, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Dyfan Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Begw Melangell Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Harri G Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Sin Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Joanna Stallard, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Dafydd Allen, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Parti Rhydian, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Parti Maes Hyfyrd , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Parti Bl 6 , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Llandrillo , Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Igam Ogam , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Ysgol Y Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Ysgol Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti Ysgol Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Grwp Bl 3, Ysgol Gynradd Llywelyn
3ydd
    Parti''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Ysgol Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Parti Ysgol Heulfre , Ysgol Gynradd Heulfre
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Parti Twm , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Parti Ysgol Mair , Ysgol Gatholig Mair
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Parti Ysgol Heulfre, Ysgol Gynradd Heulfre
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Ysgol Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys
2il
    Grwp Maeshyfryd , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Ysgol y Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Mair , Ysgol Gatholig Mair
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Trystan Chambers, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Chelsey Brown, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Emily Lewis, Ysgol Gynradd Gellifor
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Ysgol Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Grwp Betws G G , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Grwp Ysgol Mair , Ysgol Gatholig Mair
48:   Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Joe , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Parti Jack , Ysgol Gynradd Gellifor
3ydd
    Parti Llywelyn , Ysgol Gynradd Llywelyn
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Megan Evans, Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Annie Wilson, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
3ydd
    James Houghton, Ysgol Gynradd Gwaenynog
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Charlotte Williams, Ysgol Gynradd Heulfre
2il
    Thomas Weyman, Ysgol Gynradd Gellifor
3ydd
    Rebecca Coyle, Ysgol Gynradd Bryn Collen
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    L'Toni Roberts, Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Sam Lyon, Ysgol Gynradd Heulfre
3ydd
    Laura Davies, Ysgol Gynradd Llywelyn
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Mair , Ysgol Gatholig Mair
2il
    Parti Rebecca , Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd
    Ysgol Penmorfa , Ysgol Gynradd Penmorfa
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Mwnciod Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Ysgol Llywelyn , Ysgol Gynradd Llywelyn
3ydd
    Camelod Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Bethany Juckes-Hughes, Uwch Adran Dinbych
3ydd
    Mirain Lois Rogers, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Owain Llyr Morris, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Guto a Llyr , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Manon a Lleuwen , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Mererid Lisa Ellis, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Rhian Megan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Garmon Rhys, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Luke Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Luke Dymmock , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Awel a Mererid , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Siwan a Megan , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Anna ac Anwen , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Ffion Bryn Jones, Aelwyd Rhuthun
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Garmon Rhys, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Jade Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
163:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Cr Uwch Adran Rhuthun , Adran Rhuthun
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Parti Manon , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Parti Sioned , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Ysgol Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    Cr Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Cr Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    Steffan, Anghard a Bethany, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Guto, Llyr ac Osian , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Cr Aelwyd Rhuthun , Aelwyd Rhuthun
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Cr Aelwyd Rhuthun , Aelwyd Rhuthun
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Cr Aelwyd Rhuthun , Aelwyd Rhuthun
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Jade Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Mared Thomas, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Ffion Bryn Jones, Aelwyd Rhuthun
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Cr Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Cr Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Joss Smith, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Catrin Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Sarah Scott, Ysgol Uwchradd Dinas Bran
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Susan Cragg, Ysgol Uwchradd Dinas Bran
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Emily A Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Bethany Juckes-Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Theo Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Iestyn Watkin , Ysgol Uwchradd Dinas Bran
2il
    Robert Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Lleuwen Hedd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Theo Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Emily Hopkins, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Cathryn Lloyd Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 -13
1af
    Lowri Grace Cooling, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Michael Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Nia Parry, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
190:   Unawd Telyn Bl 10 - 13
1af
    Nia Parry, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Laura ac Emily , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Manon a Lleuwen , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    Ysgol Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Ysgol Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Ceri Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Bethany Juckes-Hughes, Uwch Adran Dinbych
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Guto a Llyr , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Sion ac Osian , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Mererid Lisa Ellis, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
201:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Ysgol Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Ffion Bryn Jones, Aelwyd Rhuthun
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Parti Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Parti Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
205:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    Cr Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
206:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd)
1af
    Parti Uwch Adran Rhuthun , Adran Rhuthun
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Bethany Juckes-Hughes, Uwch Adran Dinbych
3ydd
    Erin Llwyd Owain, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Lois , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Grwp Non, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Grwp Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Rhian Megan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Gwenno Parry , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Ela Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
212:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13
1af
    Parti Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Sion , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Grwp Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Grwp Erin , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    Garmon a Megan , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 - 13
1af
    Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Zoe Bennett Evans, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
235:   Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Santes Ffraid , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Ysgol Santes Ffraid , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
2il
    Ysgol Bendigaid Edward Jones , Ysgol Bendigaid Edward Jones
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Dionne Butterworth, Ysgol Bendigaid Edward Jones
2il
    Fiona Ledden, Ysgol Bendigaid Edward Jones
3ydd
    Hannah Rogers, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Oren Trydanol , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
2il
    Ser Gwyrdd , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
3ydd
    Bendigaid Edward Jones , Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Jordan Ward, Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones
2il
    Karen Helen Pickering, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
3ydd
    Kia Owens, Ysgol Bendigaid Edward Jones
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    Bendigaid Edward Jones , Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones
2il
    Tm Un , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
241:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    Ysgol Howells , Ysgol Howells
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Sarah Scott, Ysgol Uwchradd Dinas Bran
3ydd
    Phillipa Pinnington, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    Ysgol Brynhyfyrd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Ysgol Bendigaid Edward Jones , Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones
3ydd
    Ysgol Santes Ffraid , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
244:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13(D)
1af
    Zoe Bennett Evans, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
2il
    Lowri Grace Cooling, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008