Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Fflint Maelor 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Rhian Jones, Ysgol Gynradd Croes Atti
2il
    Huw Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
3ydd
    Marged Selway Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Benjimin Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Eleri Anna Bryon, Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    Sian Williams, Ysgol Gynradd Plas Coch
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Georgia Burton, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Osian Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Elis a Ffion , Ysgol Gynradd Cynddelw
2il
    Nia a Catrin, Ysgol Gynradd Cynddelw
3ydd
    Daniel a Ben, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Ysgol Gwenffrwd, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Gynradd Cynddelw
3ydd
    Ysgol Bodhyfryd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Ysgol Rhos Helyg, Ysgol Gynradd Rhos Helyg
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Bodhyfryd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Gynradd Cynddelw
2il
    Ysgol Bryn Tabor, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Rebecca Parry-Rogers, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Lewis Harrison, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Sean Downes, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Hannah Atkins, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
3ydd
    Beth Pottle, Ysgol Gynradd Y Llan
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Kiera Thomas, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Rebecca Parry-Rogers, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
3ydd
    Osian Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Elinor Godfrey, Aelod Unigol cylch Yr Wyddgrug
2il
    Osian Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
3ydd
    Seren Jones, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Dominic Barlow, Ysgol Gynradd Santes Fair
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Parti Josh, Ysgol Gynradd Heol y Mynydd
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Iau Parc Acton, Ysgol Gynradd Parc Acton
2il
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
3ydd
    Ysgol Santes Gwenffrewi, Ysgol Gynradd Santes Gwenffrewi
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Owen Davies, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Maria Gibney, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Alaw Davies, Adran Glyn Ceiriog
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Bethan Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Catrin Davies, Adran Glyn Ceiriog
3ydd
    Sioned Davies, Adran Glyn Ceiriog
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Lewis Harrison, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Juliette Manon Lewis, Ysgol Gynradd Glanrafon
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Gwenffrwd, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Bethan Goldsmith, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Emyr Harris, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
3ydd
    Kezia Downes, Ysgol Gynradd Glanrafon
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Catrin Davies, Adran Glyn Ceiriog
2il
    Grace Parry, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Hannah Hunt, Ysgol Gynradd Croes Atti
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Miriam Powell-Davies, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Sinead Birks, Ysgol Gynradd Croes Atti
3ydd
    Jasmine Cross, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Ysgol Croes Atti, Ysgol Gynradd Croes Atti
3ydd
    Ysgol Bryn Tabor, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bityn, Adran Bityn
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Ysgol Bodhyfryd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Ysgol Gynradd Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Ysgol Plas Coch, Ysgol Gynradd Plas Coch
2il
    Parti Catrin, Ysgol Gynradd Bodhyfryd
3ydd
    Ysgol Mornant, Ysgol Gynradd Mornant
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Ysgol Plas Coch, Ysgol Gynradd Plas Coch
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Ysgol Bryn Coch, Ysgol Gynradd Bryn Coch
3ydd
    Ysgol Brynffordd, Ysgol Gynradd Brynford
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Grwp Cats, Ysgol Gynradd Santes Fair
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Nisha Buffy, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Jasmine Cross, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
3ydd
    Sydney Jackson-Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Ysgol Bryn Tabor, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
3ydd
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Gynradd Cynddelw
48:   Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Parc y Llan, Ysgol Gynradd Parc y Llan
2il
    Ysgol Rhos Helyg, Ysgol Gynradd Rhos Helyg
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Lucie Hogg, Ysgol Gynradd Bryn Coch
2il
    Jack Atkinson, Ysgol Gynradd Derwenfa
3ydd
    Maddie Isaac, Ysgol Gynradd Rhos Helyg
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Saffron Chamberlain, Ysgol Gynradd Trelogan
2il
    Charlotte Levey, Ysgol Gynradd Trelogan
3ydd
    Daniel McCarthy, Ysgol Gynradd Bryn Coch
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Kelsey Matthias, Ysgol Gynradd Parc y Llan
2il
    Conor Carr, Ysgol Gynradd Rhos Helyg
3ydd
    Georgina Lewis, Adran Glyn Ceiriog
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Bryn Coch, Ysgol Gynradd Bryn Coch
2il
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Gynradd Cynddelw
3ydd
    Parti Megan, Ysgol Gynradd Trelogan
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Gynradd Cynddelw
2il
    Parti Nefi Bliw, Ysgol Gynradd Brynford
3ydd
    Ysgol Derwenfa, Ysgol Gynradd Derwenfa
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Hannah Williams, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Nia Templeman, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Robin Powell-Davies, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Matthew Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Ceri a Lois, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Hannah a Ffion, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Iona a Ffion, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Jennifer Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Hannah Newman-Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Angharad Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Angharad a Sian, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Hannah a Seren (Cantica), Aelod Unigol c Treffynnon
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    David Aron Cook, Aelod Unigol cylch Yr Wyddgrug
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Georgia Tipping, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Seren Wynn Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon
3ydd
    Alex May Roberts, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
163:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Adran Wrecsam, Uwch Adran Wrecsam
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Ysgol Yr Alun, Ysgol Uwchradd Yr Alun
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Awen Blandford, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Matthew Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Siān Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Ffion Owen, Uwch Adran Wrecsam
2il
    Sarah Green, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Awen Blandford, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Catrin Mary Williams, Uwch Adran Wrecsam
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun
2il
    Matthew Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun
3ydd
    Ffion Conlon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Holly Blomfield, Ysgol Uwchradd Yr Alun
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 -13
1af
    Hannah Reeves, Ysgol Uwchradd Yr Alun
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Lucy Wells, Ysgol Uwchradd Yr Alun
2il
    Seren Wynn Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon
189:   Unawd Pres Bl 10 - 13
1af
    Seren Wynn Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Seren ac Emily, Ysgol Uwchradd Treffynnon
192:   Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af
    Emily Jeffcott, Aelod Unigol cylch Yr Wyddgrug
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Matthew Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Awen Blandford, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Robin Powell-Davies, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Tomos Gwyn, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Steffan Gwyn, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Llinos Mon Hughes, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Maes Garmon 1, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Ysgol Maes Garmon 2, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
227:   Dawns Werin Bl 10 - 13
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Awen Blandford, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Triawd Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
234:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    A55, A55
235:   Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Dibyniaeth Dawns, Ysgol Uwchradd Maelor
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Bethan Rumsey-Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Georgina Jones, Uwch Adran Wrecsam
3ydd
    Bronwen Edwards, Ysgol Uwchradd Treffynnon
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Calonnau Cymraeg, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Marc Caldecott, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    Aelwyd Wrecsam, Uwch Adran Wrecsam
2il
    Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Emma Evans, Ysgol Uwchradd Grango
2il
    Joanna Swan, Ysgol Uwchradd Castell Alun
3ydd
    Daniel Owen, Ysgol Uwchradd Yr Alun
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    Grwp Angharad, Ysgol Uwchradd Grango
2il
    Grwp Sioned, Ysgol Uwchradd Grango
244:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13(D)
1af
    Thomas Lancaster, Ysgol Uwchradd Grango
2il
    Zoey Robb, Ysgol Uwchradd Grango 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008