Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth De Powys 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Lily Parry, Ysgol Y Bannau
2il
    Dani Harley, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Tegwen Bruce Deans, Ysgol Gynradd Trefonnen
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Rory Naylor, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd
2il
    Elliot Francis, Ysgol Gynradd Trefonnen
3ydd
    Nia Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Steffan Williams, Ysgol Gynradd Trefonnen
2il
    Euros Morgan, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
3ydd
    Catlin Harley, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Anna ac Osian, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Steffan ac Angharad, Ysgol Gynradd Trefonnen
3ydd
    Ceri a Hannah, Adran Y Bannau
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Bethany, Adran Y Bannau
2il
    Parti Priordy, Ysgol Gynradd Priordy
3ydd
    Parti Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Y Bannau, Adran Y Bannau
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lucy Parry, Ysgol Y Bannau
2il
    Catlin Harley, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Gwenllian Davies, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Andrew Dyer, Ysgol Gynradd Trefonnen
2il
    Chloe Meredith, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
3ydd
    Ben Northam, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Osian Jones, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Mair Davies, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Hannah Beetham, Ysgol Y Bannau
2il
    Steffan Williams, Ysgol Gynradd Trefonnen
3ydd
    Elin Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Ffion Williams, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Anna James, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Ensemble Ffynnon Gynydd, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
2il
    Ensemble Y Bannau, Adran Y Bannau
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Daniel Hiscocks, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni
3ydd
    Cai Lewis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Awen Lewis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Morley Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni
3ydd
    Branwen Morgan, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Steffan Williams, Ysgol Gynradd Trefonnen
2il
    Llyr Davies, Ysgol Y Bannau
3ydd
    Elin Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Trefonnen, Ysgol Gynradd Trefonnen
2il
    Grwp Y Bannau, Adran Y Bannau
48:   Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Tref Y Clawdd, Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Eleri Phillips, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Jessica Vellacott, Ysgol Gynradd Trefonnen
3ydd
    Emily Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Ben Kenchington, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Andrew Dyer, Ysgol Gynradd Trefonnen
3ydd
    Ffion Thomas, Ysgol Gynradd Pontsenni
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Oliver Price, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
2il
    Danielle Price, Ysgol Gynradd Pontsenni
3ydd
    Molly Sedgwick, Ysgol Gynradd Trefonnen
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Grwp Ffynnon Gynydd, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Iona Tattersall, Ysgol Uwchradd Llandrindod
2il
    Sophie Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
3ydd
    Isobel Thomas, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Bethan ac Iiona, Ysgol Uwchradd Llandrindod
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Mari Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
2il
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Sophie Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
2il
    Iona Tattersall, Ysgol Uwchradd Llandrindod
3ydd
    Isobel Thomas, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Mari Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
2il
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Jack Taylor, Ysgol Uwchradd Gwernyfed
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Sioned Davies, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Mari Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 -13
1af
    Owen Jordan, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Owen Jordan, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
189:   Unawd Pres Bl 10 - 13
1af
    Rhysian James, Ysgol Uwchradd Maesydderwen
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Sioned Davies, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Lili Mai Evans-Williams, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Owen Jordan, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
212:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13
1af
    Grwp Freya, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    Grwp Cariad, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Sophie Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
2il
    Lauren Price, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Jessica Flis, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008