Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Megan Teleri Davies, Ysgol Gynradd Llanllwchaearn
2il
    Beca Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Siencyn Jones, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Mared Owen, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
2il
    Elen Lois Jones, Ysgol Gynradd Penlon
3ydd
    Alwen Nia Morris, Ysgol Gynradd Llangwyryfon
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Lowri Elen Jones, Adran Llambed
2il
    Gwern Penri, Ysgol Gynradd Rhydypennau
3ydd
    Siwan Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Gwern a Katherine , Ysgol Gynradd Rhydypennau
2il
    Ffion Davies a Siriol Teifi, Ysgol Gynradd Llandysul
3ydd
    Teleri Phillips a Cerian Phillips, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llambed
2il
    , Adran Llanfihangel ar Arth
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Emlyn
2il
    , Adran Bro Sin Cwilt
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Capel Cynon
2il
    , Ysgol Gynradd Felinfach
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangwyryfon
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Brynsaron
2il
    , Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    , Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    , Ysgol Gynradd Aberaeron
3ydd
    , Ysgol Iau Aberteifi
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    , Ysgol Gynradd Llangwyryfon
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ciliau Parc
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Mared Lloyd-Jones, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi
3ydd
    Meirion Thomas, Adran Llambed
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Catrin Thomas, Ysgol Gynradd Llanilar
2il
    Caitlin Culyer, Ysgol Gynradd Llangeitho
3ydd
    Joli Honey, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Daniel Maskell, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
2il
    Thomas Gillison, Ysgol Gynradd Rhydypennau
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Daniel Alldritt, Ysgol Gynradd Aberaeron
2il
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
3ydd
    Gwenno Thomas, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Dafydd Sion Rees, Ysgol Gynradd Rhydypennau
2il
    Tomos Rees, Ysgol Gynradd Penboyr
3ydd
    Jack Sommerset, Ysgol Gynradd Aberaeron
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
2il
    Esther Ifan, Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Pennant
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llangynfelyn
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Beca Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Elain Roberts, Ysgol Gynradd Penlon
3ydd
    Elin Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Ffion Awen Jones, Ysgol Gynradd Llangwyryfon
2il
    Meirion Thomas, Adran Llambed
3ydd
    Elen Lois Jones, Ysgol Gynradd Penlon
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Lowri Mair Jones, Ysgol Gynradd Llangwyryfon
2il
    Dafydd James, Ysgol Gynradd Beulah
3ydd
    Jessica Edwards, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Megan Teleri Davies, Ysgol Gynradd Llanllwchaearn
2il
    Beca Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Hanna Davies, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Ffion Awen Jones, Ysgol Gynradd Llangwyryfon
2il
    Mael Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    Tudur Jenkins, Ysgol Gynradd Penlon
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Lowri Elen Jones, Adran Llambed
2il
    Suan John, Adran Llanfihangel ar Arth
3ydd
    Cerian Phillips, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul
2il
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    , Ysgol Gynradd Talgarreg
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llambed
2il
    , Adran Penparc
3ydd
    , Adran Llanfihangel ar Arth
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    , Adran Llanfihangel ar Arth
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Trefilan
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul
2il
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd
2il
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penboyr
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Penboyr
2il
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd
3ydd
    , Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Bro Sin Cwilt
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Comins Coch
2il
    , Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penboyr
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llanllwchaearn
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Kiean Dalton, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
2il
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Elen Ebenezer, Ysgol Gynradd Talybont
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
2il
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llandysul
48:   Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Comins Coch
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Joel Evans, Ysgol Gynradd Trefilan
2il
    Anna Allen-Jones, Ysgol Gynradd Comins Coch
3ydd
    Hannah Dafforn, Ysgol Plant Bach Aberteifi
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Joshua Ireland, Ysgol Gynradd Comins Coch
2il
    Eloise Wray, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    Kaydee Evans, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Orlando Martin, Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    Jaina Patel, Ysgol Gynradd Cei Newydd
3ydd
    Charlotte Hughson, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
54:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Elen Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Heledd Llwyd, Adran/Aelwyd Talgarreg
3ydd
    Gwawr Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Aron Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    Rhys McLoughlin, Ysgol Gyfun Aberaeron
3ydd
    Samuel Ebenezer, Ysgol Gyfun Penweddig
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Elen Lowri a Megan Haf, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Caryl ac Elan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Manon ac Elinor, Ysgol Uwchradd Tregaron
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Catrin Woodruff, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Nia Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Iwan Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Aled Wyn Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Rhys Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Catrin a Mari Wyn, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Nia Wyn a Betsan, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Emma a Hannah, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Rhian Lois Evans, Aelod Unigol C. Tregaron
2il
    Ceirios Evans, Aelod Unigol C. Aeron
3ydd
    Einir Ryder, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Mari Wyn Lewis, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Ilar Rees-Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Steffan Prys Roberts, Aelwyd Pantycelyn
2il
    Lisa Healy, Aelwyd Ger y Lli
3ydd
    Einir Ryder, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Abercadabra
2il
    , Adran Emlyn
3ydd
    , Adran/Aelwyd Talgarreg
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    , Ysgol Gyfun Aberaeron
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    , Aelwyd Ger y Lli
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Ger y Lli
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Ger y Lli
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Gwenllian Llwyd, Adran/Aelwyd Talgarreg
2il
    Elen Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Dewi Uridge, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Rhian Whalley, Ysgol Gyfun Penweddig
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Lisa Healy, Aelwyd Ger y Lli
2il
    Caryl Haf Davies, Aelod Unigol C. Tregaron
3ydd
    Lowri Mair, Aelwyd Pantycelyn
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Megan Haf, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Carwyn Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Amy Roberts, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Beatrice Edwards, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Llion Thomas, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Sabrina Jenkins, Ysgol Gyfun Aberaeron
2il
    Fleur Snow, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Heddwen Daniel, Ysgol Gyfun Penweddig
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Rhys McLoughlin, Ysgol Gyfun Aberaeron
2il
    John Hughes Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Rhun Penri, Ysgol Gyfun Penweddig
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Elin Wallace, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Heledd Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Rhodri Taylor, Ysgol Gyfun Penweddig
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 -13
1af
    Elinor Morgan, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Sioned Maskell, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    James Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Rhydian Lake, Ysgol Gyfun Aberaeron
3ydd
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
189:   Unawd Pres Bl 10 - 13
1af
    Huw Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
190:   Unawd Telyn Bl 10 - 13
1af
    Llywelyn Jones, Ysgol Gyfun Aberaeron
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Elinor Morgan a Heddwen Daniel, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Llywelyn Jones a Rhydian Lake, Ysgol Gyfun Aberaeron
192:   Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af
    Endaf Owain Morgan, Aelod Unigol C. Tregaron
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Sophie Rudge, Ysgol Gyfun Penglais
2il
    Heledd Llwyd, Adran/Aelwyd Talgarreg
3ydd
    Gwawr Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Sam a Sophie , Aelwyd Abercadabra
2il
    Heledd a Gwenllian Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
200:   Unawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    Rhian Whalley, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Lleucu Mererid, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
203:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
1af
    Steffan, Aaron a Rhodri, Aelwyd Pantycelyn
204:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais
207:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Aron Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    Heledd Llwyd, Adran/Aelwyd Talgarreg
3ydd
    Meleri Pryse, Ysgol Gyfun Penweddig
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    , Adran/Aelwyd Talgarreg
3ydd
    , Aelwyd Abercadabra
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    , Ysgol Gyfun Penweddig
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Elliw Mair Dafydd, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Joshua Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
212:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Owain Phillips, Aelwyd Pantycelyn
2il
    Lowri Mair, Aelwyd Pantycelyn
214:   Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
224:   Monolog Bl 10 - 13
1af
    Guto Gwilym, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    James Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    , Ysgol Gyfun Aberaeron
227:   Dawns Werin Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Aberaeron
228:   Dawns Werin dan 25 oed* (Aelwyd)
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Cira Sharp Taylor, Ysgol Gynradd Cei Newydd
2il
    Lowri Angharad Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Medi Fflur Evans, Ysgol Gynradd Talybont
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Emyr Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Hannah Elin Rowlands, Aelwyd Pantycelyn
232:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
1af
    Tudur Dafydd Phillips, Aelwyd Pantycelyn
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Aberaeron
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    , Aelwyd Pantycelyn
234:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
235:   Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Catrin Howells, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Heini Lloyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Elinor Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Rebecca Thomas, Ysgol Gyfun Penglais
2il
    Chemise Isaac, Ysgol Gyfun Aberaeron
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    , Ysgol Gyfun Aberaeron
241:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Jeyshri Kalyanasundaram, Ysgol Gyfun Penglais
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    , Ysgol Gyfun Penglais
244:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13(D)
1af
    Katrin Padel, Ysgol Gyfun Penglais 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008