Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Andrea Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Megan Morgan, Ysgol Gynradd Pontiets
3ydd
    Holly Bradford, Ysgol Gynradd Abernant
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Ffion Griffiths, Ysgol Gynradd Tymbl
2il
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant
3ydd
    Osian Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Steffan Rhys Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Lowri Heseltine, Ysgol Gynradd Penygroes
3ydd
    Sophie Richards, Ysgol Gynradd Bancyfelin
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Nia a Gwenllian, Ysgol Gynradd Meidrim
2il
    Cadi a Lowri, Adran Y Neuadd Fach
3ydd
    Ffion ac Erin, Ysgol Gynradd Y Dderwen
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Ffynnonddrain
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Y Neuadd Fach
2il
    , Adran Ffynnonddrain
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog
2il
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
3ydd
    , Ysgol Gynradd Pontiets
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanddarog
2il
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
3ydd
    , Ysgol Gynradd Glanyfferi
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanddarog
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Penygroes
2il
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llannon
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af
    , Adran Y Neuadd Fach
2il
    , Adran Ffynnonddrain
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Beca Mai Rhichards, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Lowri Heseltine, Ysgol Gynradd Penygroes
3ydd
    Joseph Peace, Ysgol Gynradd Y Dderwen
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Ifan Gwynedd, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Rosa Bruce, Ysgol Gynradd Bro Brynach
3ydd
    Lowri Martin, Ysgol Gynradd Llannon
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Sam Thompson, Ysgol Gynradd Talacharn
2il
    Nia Emanuel, Ysgol Gynradd Y Dderwen
3ydd
    Esyllt Medi Jones, Ysgol Gynradd Pontyberem
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Megan Thomas, Ysgol Gynradd Llanddarog
2il
    Gwenllian Phillips, Ysgol Gynradd Meidrim
3ydd
    Sian Williams, Ysgol Gynradd Y Dderwen
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Thomas Miles, Ysgol Gynradd Llanddarog
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cefneithin
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Annell Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant
2il
    Caryl Walters, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Steffan Rhys Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Lowri Heseltine, Ysgol Gynradd Penygroes
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Manon Jones, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
2il
    Lois John, Ysgol Gynradd Hafodwenog
3ydd
    Megan Morgan, Ysgol Gynradd Pontiets
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Gethin Thomas, Ysgol Gynradd Nantgaredig
2il
    Hannah Richards, Ysgol Gynradd Griffith Jones
3ydd
    Mared Elliw, Ysgol Gynradd Bancffosfelen
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Megan Elen Parry, Ysgol Gynradd Penygroes
2il
    Nia Emanuel, Ysgol Gynradd Y Dderwen
3ydd
    Nia Rhys Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Penygroes
3ydd
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Y Neuadd Fach
2il
    , Adran Ffynnonddrain
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
2il
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Parti Daniel, Ysgol Gynradd Griffith Jones
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Clocswyr Carwe, Ysgol Gynradd Carwe
2il
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin
3ydd
    Parti Llan, Adran Llanarthne
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Model
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Amy Staff, Ysgol Gynradd Y Model
2il
    Ffion McCormack, Ysgol Gynradd Carwe
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cefneithin
2il
    , Ysgol Gynradd Peniel
3ydd
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Srikar Mummidi, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)
2il
    Frankie Bovington, Ysgol Gynradd Bro Brynach
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Patricia Tacderas, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)
2il
    Emily Bowen, Ysgol Gynradd Griffith Jones
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Jordan Owen, Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    Patricia Talagtag, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's)
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Catrin Thomas, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Elan Richards, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
3ydd
    Brittany Hurlin, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Llinos a Siwan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Mared ac Elliw, Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    Hanna a Rhiannon, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Claire Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Judy Carroll, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Rhys Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    Gethin Gwyn Lewis, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
3ydd
    James Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Heledd a Lowri, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Alice a Judy, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Heledd Hughes, Aelod Unigol C. Caerfyrddin
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Owain Rhys Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    Gethin Gwyn Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Laura Blundell, Aelwyd Y Drindod
162:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
163:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Drindod
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Drindod
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Aelwyd Y Drindod
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Drindod
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Catrin Thomas, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Llinos Emanuel, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
3ydd
    Brittany Hurlin, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Claire Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Laura Blundell, Aelwyd Y Drindod
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Catrin Price, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Cathryn Rees, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Sioned Evans, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Ifan Samuel, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Elan Haf Ward, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Sioned Evans, Aelwyd Hafodwenog
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    Caffi Cerdd, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Gethin Gwyn Lewis, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 -13
1af
    Claire Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Rhys Davies, Adran/Aelwyd Bro Gynin
189:   Unawd Pres Bl 10 - 13
1af
    Matthew Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
190:   Unawd Telyn Bl 10 - 13
1af
    Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Rhys ac Anwen, Adran/Aelwyd Bro Gynin
2il
    Catrin a Ffion, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
193:   Ensemble 15 - 25 oed
1af
    Nia, Hawys ac Alys Naiomi, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Elan Richards, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
199:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Enlli ac Elan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Saran Richards, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Lara Lewis, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Miriam Hopwood, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Claire Thomas, Adran/Aelwyd Bro Gynin
3ydd
    Owain Rhys Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
212:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
224:   Monolog Bl 10 - 13
1af
    Aled Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
225:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
1af
    Mared Haf Roberts, Aelwyd Y Drindod
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
227:   Dawns Werin Bl 10 - 13
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
228:   Dawns Werin dan 25 oed* (Aelwyd)
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Lleucu Walters, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Mared Evans, Adran Alma
3ydd
    Melissa Williams, Ysgol Gynradd Carwe
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Gareth Spiers, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Thomas Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Leisa Fflur Davies, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Alaw Grug Ifans, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
232:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
1af
    Alun Howells, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Matthew Goodman, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Adran Llanarthne
234:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Adran Alma
2il
    , Adran Llanarthne
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Sioned Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Elin Cheedy, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
3ydd
    Betsan Walters, Aelwyd Hafodwenog
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    NERTH, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
2il
    , Aelwyd Myrddin
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Emily Green, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
2il
    Freya Dare, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    EGNI, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Georgina Nicol-James, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008