Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Steffan Penant Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Sion Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Scott Phillips, Ysgol Gynradd Croesgoch
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Tomos Salmon, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
2il
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Mari Watkins, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Sioned Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    Nia Middleton, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Mari ac Esyllt, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Mari a Nia, Ysgol Gynradd Beca
3ydd
    Ffion a Joshua, Ysgol Gynradd Ger y Llan
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Maenclochog
2il
    , Adran Ffynnonwen
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Maenclochog
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Casblaidd
2il
    , Ysgol Gynradd Cosheston
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    , Ysgol Gynradd Beca
3ydd
    , Ysgol Gynradd Croesgoch
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Beca
2il
    , Ysgol Gynradd Llandudoch
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
2il
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
2il
    , Ysgol Gynradd Beca
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    Tomos Salmon, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Emily Davies, Ysgol Gynradd Tavernspite
2il
    Ceri-Ann Absalom, Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Arberth
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Naomi Hunt, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod
2il
    Lucy James, Ysgol Gynradd Stacpol
3ydd
    Ania Chichlowska, Ysgol Gynradd Spittal
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Maddie Robbins, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Sioned Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    George Thomas, Ysgol Gynradd Fenton
2il
    Cara Watson, Ysgol Gynradd Fenton
3ydd
    Aled Meredith-Barrett, Ysgol Gynradd Croesgoch
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Nia Tyrrell, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun
3ydd
    Francesca Murphy, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Bro Dewi
2il
    , Ysgol Gynradd Spittal
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    George, Alice a Cara , Ysgol Gynradd Fenton
2il
    Shania, Anna a Samantha, Ysgol Gynradd Fenton
3ydd
    Tommy, John, Max a Ceit, Ysgol Gynradd Stacpol
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Tavernspite
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Rhodri Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Cerys Hunt, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    James Hope, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Rhydian Thomas, Adran Maenclochog
3ydd
    Elen Hunt, Adran Maenclochog
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Sioned Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Mari Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Buddug Lewis, Ysgol Gynradd Bro Ingli
2il
    Gethin Greenhalgh, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Christopher Jenkins, Ysgol Gynradd Y Frenni
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Rhys Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd
3ydd
    Tomos Evans, Adran Croesgoch
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Llyr Davies, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
2il
    Meryl Lloyd, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    Eurgain Haf Wyn, Ysgol Gynradd Maenclochog
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Beca
2il
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
3ydd
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Croesgoch
2il
    , Adran Maenclochog
3ydd
    , Adran Carn Ifan
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
2il
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    , Adran Maenclochog
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal
2il
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    , Ysgol Gynradd Spittal
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Brynconin
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal
2il
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cilgerran
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Nia Bevan, Ysgol Gynradd Brynconin
2il
    Caitryn Griffiths, Ysgol Gynradd Arberth
3ydd
    Sioned Dugmore, Ysgol Gynradd Brynconin
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
2il
    , Ysgol Gynradd Gelli Aur
3ydd
    , Ysgol Gynradd Brynconin
48:   Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal
2il
    , Ysgol Gynradd Fenton
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Geraint Pickard-Skeats, Ysgol Gynradd Croesgoch
2il
    Leah Bower, Ysgol Gynradd Spittal
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Cerys Jones, Ysgol Gynradd Tavernspite
2il
    Caitlin Evans, Ysgol Gynradd Fenton
3ydd
    Cameron Jenkins, Ysgol Iau Hakin
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Daniel Morgan, Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Harry Woodage, Ysgol Gynradd Croesgoch
3ydd
    William Mepham, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Croesgoch
2il
    , Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    , Ysgol Iau Dinbych y Pysgod
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal
2il
    , Ysgol Iau Dinbych y Pysgod
3ydd
    , Ysgol Gynradd Croesgoch
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych
2il
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Blythe Davies, Aelwyd Maenclochog
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Nia a Catrin, Aelwyd Maenclochog
2il
    Caryl a Blythe, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Sioned ac Ellie, Ysgol Gyfun Y Preseli
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Angharad Edwards, Aelwyd Maenclochog
2il
    Amanda Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Delun Gibby, Aelwyd Maenclochog
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Iwan Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    James Blundell, Ysgol Gyfun Y Preseli
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Angharad a Delun , Aelwyd Maenclochog
2il
    Jessica a Siwan, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Pippa ac Amanda, Ysgol Gyfun Y Preseli
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Trystan Llyr Griffiths, Aelwyd Crymych
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Iwan Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Delun Gibby, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Jessica Robinson, Aelwyd Ffynnonwen
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Trystan Llyr Griffiths, Aelwyd Crymych
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Maenclochog
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Nia Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Pippa Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Angharad Edwards, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Delun Gibby, Aelwyd Maenclochog
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Alyx Phillips, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
2il
    Nia Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Alastair Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Sahar Khan, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
2il
    Alastair Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Rhys Sajko, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Ben Williams-Stacey, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
185:   Ensemble Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant
2il
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Kathleen Harries, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
2il
    Elinor Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
189:   Unawd Pres Bl 10 - 13
1af
    Ffion Haf Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Amy Phillips, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Mared Harries, Aelwyd Maenclochog
201:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
1af
    Jessica a Siwan, Ysgol Gyfun Y Preseli
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Trystan Llyr Griffiths, Aelwyd Crymych
203:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
1af
    Trystan a Gwydion, Aelwyd Crymych
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Blythe Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Mared Harries, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Rhiannon Llewelyn, Aelwyd Crymych
2il
    Tanya Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Andrew Richards, Ysgol Gyfun Y Preseli
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
224:   Monolog Bl 10 - 13
1af
    Rhiannon Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Rhian Campbell, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Chloe Sinnott, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Hannah Watkins, Ysgol Gyfun Y Preseli
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
3ydd
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Rebecca Lambe, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Jack Evans, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Jessica Kelly, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Williams Thomas, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
244:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13(D)
1af
    Rebecca Lambe, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008