Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Morgannwg Ganol 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Jacob Hughes, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
2il
    Sian Jones, Ysgol Gymraeg Evan James
3ydd
    Seren Williams, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Kate Stevens, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Osian Griffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Antonia Carpanini, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Arwel Brown, Ysgol Gymraeg Evan James
3ydd
    Harriet John, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Rhydian a Daniel, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Owain a Rhys, Ysgol Gymraeg Llantrisant
3ydd
    Eleri a Branwen, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Bro Taf
2il
    , Aelwyd Porthcawl
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Bro Taf
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Adran Bro Taf
2il
    , Adran Porthcawl
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    , Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Cwm Garw
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Evan James
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af
    , Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Eleri Roberts, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Caitlin Jones, Ysgol Gymraeg Llantrisant
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Nathan Rhys Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Benjamin Tomos Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Benjamin Tomos Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Llewelyn Davies, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Gwennan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Eleri Roberts, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Benjamin Tomos Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Indeg Evans, Adran Porthcawl
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Manon Nicholls, Aelwyd Porthcawl
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Arwel Brown, Ysgol Gymraeg Evan James
2il
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
30:   Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Porthcawl
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Jamie B Williams, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Mali Haf Bird, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Ella Jones Illes, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Joseph Cornish, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Osian Griffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Angharad Davies, Ysgol Gymraeg Llantrisant
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Harriet John, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
2il
    Liam Ketcher, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Olive Thomas, Ysgol Gymraeg Evan James
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
2il
    , Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Bro Taf
2il
    , Aelwyd Porthcawl
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
2il
    , Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Adran Bro Taf
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Adran Bro Taf
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Adran Llantrisant
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Bro Taf
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Gwennan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Sasha Howells, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Emilee Stephens, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Rhiannon Bodman, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Megan Griffiths, Ysgol Gyfun Llanhari
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Jacob Lewis, Ysgol Gyfun Llanhari
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Siwan a Menna, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Rhainnon a Taylor, Ysgol Gyfun Rhydfelen
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Rhian Hiscocks, Ysgol Gyfun Llanhari
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Elliot Wigfall, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Ales Williams, Ysgol Gyfun Llanhari
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Rhian a Elin, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Ffion a Mirain, Ysgol Gyfun Rhydfelen
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Jay Worley, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Elin Davies, Ysgol Gyfun Llanhari
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Dani Davies, Coleg Penybont
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Llanhari
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Rhiannon Bodman, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Hedydd Edge, Ysgol Gyfun Llanhari
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Ifan Jenkins, Ysgol Gyfun Llanhari
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Stephanie Jenkins, Ysgol Gyfun Rhydfelen
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Tomos Watkins, Ysgol Gyfun Rhydfelen
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Huw Blainey, Ysgol Gyfun Rhydfelen
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Carwyn Rees, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Harri Foster-Davies, Ysgol Gyfun Llanhari
209:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Adran Bro Taf
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Jay Worley, Ysgol Gyfun Rhydfelen
212:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    , Adran Bro Taf
2il
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanhari
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
221:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    , Adran Bro Taf
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Branwen Roberts, Adran Bro Taf
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Trystan Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Bethan Walking, Ysgol Gyfun Rhydfelen
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Megan Griffiths, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Rebecca Cumpston, Ysgol Gyfun Rhydfelen
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Carly Grant, Coleg Penybont
240:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
1af
    , Coleg Penybont
245:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13(D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Cynffig 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008