Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Cymoedd Morgannwg Ganol 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Seren Farrup, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    Callum Coxley, Ysgol Gymraeg Abercynon
3ydd
    Morgan Rees, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Carys Frost, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    FFion Thomas, Ysgol Gymraeg Abercynon
3ydd
    Ebony Rose Deery, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Bethan McClean, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Courtney Adams, Ysgol Gymraeg Bodringallt
3ydd
    Lowri Morgan, Ysgol Gymraeg AberdÔr
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Hannah a Caitlin, Ysgol Gymraeg Bodringallt
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Bodringallt
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Iau Glynhafod
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Bodringallt
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Callum Richards, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Lloyd James, Ysgol Gynradd Santes Tudful
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Lucy Jackson, Ysgol Gymraeg Abercynon
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Mari Kelly, Ysgol Gynradd Santes Tudful
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Bodringallt
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Bodringallt
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Emily Ferguson, Ysgol Gymraeg Ynyswen
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Seren Howells, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Amy Jenkins, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Morgan Rees, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Mali Davies, Ysgol Gymraeg AberdÔr
3ydd
    Lauren Lewis, Ysgol Gymraeg Bodringallt
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Elis MacMillan, Ysgol Gymraeg Ynyswen
2il
    Iwan James, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    Chloe Coleman, Ysgol Gymraeg AberdÔr
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Iwan Davies, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    Bethan McClean, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    Callum Richards, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Ffion Berry, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Mollie Davies, Ysgol Gymraeg Abercynon
3ydd
    Sioned O''Brien, Ysgol Gymraeg Llyn y Forwyn
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Shayla Walsh, Ysgol Gynradd Pen Pych
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Ffion Dobbs, Ysgol Gynradd Pen Pych
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Debbie Jones, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Elin Kelly, Ysgol Gyfun Rhydywaun
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Seren Haf Mcmillan, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
218:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    Thomas a Lewis, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
220:   Cyflwyniad Dramatig Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Sabrina Hosking, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Debbie Jones, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    Haylie Mumford, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008