Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Lowri Clancy Davies, Ysgol Gynradd Sant Curig
2il
    Steffan Huw Long, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Arwel Jenkins, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Nia Brown, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Jessica May Jones, Ysgol Gymraeg Treganna
3ydd
    Iwan Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Alaw Davies, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
2il
    Elen Roberts, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Sara Lewis a Elen Roberts, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Sophie Jones a Celyn Thomas, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Elena Clarke a Ceridwen Jenkins, Ysgol Gymraeg Treganna
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Ysgol Gynradd Sant Curig, Ysgol Gynradd Sant Curig
3ydd
    Ysgol Gymraeg Treganna, Ysgol Gymraeg Treganna
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Gynradd Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau
2il
    Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Ysgol Gymraeg Y Wern, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af
    , Ysgol Gymraeg Coed y Gof
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Alaw Davies, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
2il
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Phoebe Davies-Owen, Ysgol Y Berllan Deg
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Grace Bowen, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
2il
    Niamh Moore, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Megan Thomason, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Geraint Owen, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Georgia Geary, Ysgol Gynradd Creigiau
2il
    Harry Lovell-Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Elen Smith, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Owen Harries, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Gwilym Rees, Ysgol Gynradd Creigiau
3ydd
    Megan Dafydd, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Noa Gabby, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
2il
    Geraint Owen, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    , Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    , Ysgol Gymraeg Pen y Garth
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Aled Misra, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
2il
    Rhys James, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Lowri Clancy Davies, Ysgol Gynradd Sant Curig
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Hana Llyr Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
2il
    Llinos Jones, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Natalia Cambell, Ysgol Gynradd Sant Curig
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Alys Humphreys, Ysgol Gynradd Sant Curig
2il
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    , Ysgol Gymraeg Coed y Gof
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Mia Morgan, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
2il
    Isaac Harding Richards, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Megan Manley, Ysgol Y Berllan Deg
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Beca Hayes, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Maia Wyn Davies, Ysgol Pencae
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
2il
    Rebecca Hayes, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Ffion Roblin, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    , Ysgol Gynradd Sant Curig
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    , Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
3ydd
    , Ysgol Gynradd Mynydd Bychan
37:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Treganna
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Wern
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Albert
2il
    , Ysgol Gynradd Mynydd Bychan
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Coed y Gof
2il
    , Ysgol Gynradd Albert
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Demi Leigh Walcott, Ysgol Gymraeg Coed y Gof
2il
    Georgia Collins, Ysgol Gymraeg Coed y Gof
3ydd
    Elan Parry Lowther, Ysgol Gymraeg Y Wern
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    , Ysgol Gymraeg Coed y Gof
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Treganna
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Niamh Sullivan, Ysgol Gynradd Albert
2il
    Freya Hall, Ysgol Gynradd Albert
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Clara Hall, Ysgol Gynradd Albert
2il
    Stuart Bird, Ysgol Gynradd Albert
3ydd
    Caitlin Davies, Ysgol Gynradd Creigiau
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Georgia Geary, Ysgol Gynradd Creigiau
2il
    Emily Davies, Ysgol Gynradd Creigiau
3ydd
    Leah-Jade Thomas, Ysgol Gynradd Oak Field
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Lisa Medi Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Greta Isaac, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Steffan Baker, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Ellis Jackson, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Darcy a Rhiannon, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Greta a Ellis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Tomos a Megan, Ysgol Gyfun Glantaf
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Ffion Perrett, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Elen a Ffion, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Lauren a Georgina, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Joy Cornock, Coleg Cerdd a Drama Caerdydd
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Steffan Lloyd-Evans, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Anya Gwynfryn, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Branwen Bennell, Ysgol Gyfun Glantaf
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Elliw, Anni, Huw, a Steffan, Aelwyd Y Waun Ddyfal
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd CF1
2il
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
173:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Waun Ddyfal B, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Waun Ddyfal A, Aelwyd Y Waun Ddyfal
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Lisa Medi Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Greta Isaac, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Haf Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
178:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Joy Cornock, Coleg Cerdd a Drama Caerdydd
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Luis Miles Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Morgan Harries, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Hannah Barker, Ysgol Gyfun Glantaf
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Joshua Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Elin Hughes, Ysgol Gyfun Glantaf
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Holly Nefydd, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Joshua Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Sion Dafydd Walsh, Ysgol Gyfun Glantaf
183:   Unawd Pres Bl 7- 9
1af
    Dafydd Phillips, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Joshua Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Oliver Harrison, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Benjamin Creighton-Griffiths, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)
2il
    Steffan Evans, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Cerys Attwell-Thomas, Ysgol Gyfun Glantaf
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Elis Williams, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Rhiannon Braddick, Ysgol Gyfun Glantaf
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 -13
1af
    Luc Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Bethan Rees, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Rebeca Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Alys Elin Walsh, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Megan Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Iola Jenkins, Aelod Unigol C Y Fro
189:   Unawd Pres Bl 10 - 13
1af
    Beth Lloyd, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)
2il
    Meilyr Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr
190:   Unawd Telyn Bl 10 - 13
1af
    Megan Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Harry a Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Hannah a Catrin, Ysgol Gyfun Glantaf
192:   Unawd Offerynnol 19 - 25 oed
1af
    Rhiannon Pritchard, Aelwyd CF1
2il
    Bethan Semmens, Aelwyd CF1
3ydd
    Gareth Rhun Jones, Aelwyd Y Waun Ddyfal
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Lisa Medi Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Huw Alun Foulkes, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Ellen Angharad, Aelwyd CF1
203:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
1af
    Ellis, Anni, Huw, a Steffan, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Sara, Ellen, a Lowri, Aelwyd CF1
207:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
1af
    , Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    , Aelwyd CF1
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Holly Nefydd, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Miriam Cynan, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Elizabeth Clements, Ysgol Gyfun Glantaf
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
213:   Llefaru Unigol 19 - 25 oed
1af
    Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal
214:   Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
1af
    Gogs, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Hwntws, Aelwyd Y Waun Ddyfal
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    Dyfed Cynan a Ffion Perrett, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
224:   Monolog Bl 10 - 13
1af
    Dyfed Cynan, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Elin Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Anya Gwynfryn, Ysgol Gyfun Plasmawr
225:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
1af
    Elin Leyshon, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
227:   Dawns Werin Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
228:   Dawns Werin dan 25 oed* (Aelwyd)
1af
    Y Waun Ddyfal ''B'', Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Y Waun Ddyfal ''A'', Aelwyd Y Waun Ddyfal
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Enlli Angharad Parri, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth
232:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
1af
    Gareth Rhun Jones, Aelwyd Y Waun Ddyfal
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    Cerian a Bethan, Aelwyd Y Waun Ddyfal
236:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Grwp Mali, Ysgol Gyfun Plasmawr
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Lowri Williams, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Hanna Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Loriel Wesley, Ysgol Gyfun Glantaf
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Betsan, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Ysgol Gyfun Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Poteli Pop, Ysgol Gyfun Glantaf
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Gwenllian Williams, Ysgol Gyfun Glantaf
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Claire Jenkyn, Ysgol Uwchradd Howell
2il
    Alex Shaw, Ysgol Uwchradd Howell
3ydd
    Laura Green, Ysgol Gyfun Radur
243:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Radur
244:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13(D)
1af
    Angharad Thomas, Ysgol Uwchradd Howell 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008