Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gwent 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Megan Evans, Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Mason Pritchard, Ysgol Gynradd Bro Sannan
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Esme Jones, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
2il
    Heledd Gwynant, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Sara Rose, Ysgol Gymraeg Brynmawr
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Lloyd Lewis, Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    Lucy Rees, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Caitlin Prowle, Ysgol Gynradd Bryn Onnen
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Nathan a Joshua, Ysgol Gymraeg Bro Allta
2il
    Lauren a Lloyd, Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    Carys a Hannah, Ysgol Gymraeg Cwmbran
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Trelyn
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Fenni
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lauren Shepherd, Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    Nathan Davies, Ysgol Gymraeg Bro Allta
3ydd
    Lucy Rees, Ysgol Gymraeg Y Castell
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Alys Smith, Ysgol Gymraeg Y Ffin
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Arianwen Harris, Ysgol Gymraeg Y Fenni
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Eluned Hollyman, Ysgol Gymraeg Bro Allta
2il
    Betsan Edwards, Ysgol Gymraeg Casnewydd
3ydd
    Elan Llwyd, Ysgol Gymraeg Y Castell
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Ffion Guppy, Ysgol Gymraeg Casnewydd
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Eluned Mair Hollyman, Ysgol Gymraeg Bro Allta
2il
    Anna Houghton, Ysgol Gymraeg Y Ffin
3ydd
    Elan Llwyd, Ysgol Gymraeg Y Castell
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Craig Allen, Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    Courtney Matthews, Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    Bradley Cartwright, Ysgol Gymraeg Bro Allta
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Teri Bradbury, Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    Nia Rich, Ysgol Gymraeg Bro Allta
3ydd
    Cerys Lewis, Ysgol Gymraeg Bro Allta
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Sara Hawker, Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    Lauren Shepherd, Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    Nathan Davies, Ysgol Gymraeg Bro Allta
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Manon Lewis, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    Ella Priestley, Ysgol Gynradd Bryn Onnen
3ydd
    William Martin, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Heledd Gwynant, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    Owain Thomson, Ysgol Gymraeg Brynmawr
3ydd
    Bethan Turner, Ysgol Gymraeg Y Fenni
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Aldi Coverdale, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    Caitlin Prowle, Ysgol Gynradd Bryn Onnen
3ydd
    Ffion Harries, Ysgol Gymraeg Y Castell
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed
2il
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Fenni
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta
2il
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Brynmawr
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Jemima Nicholas, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    Lauren Preece, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Ffion Edwards, Ysgol Gymraeg Y Fenni
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Y Fenni
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Olivia Wilkins, Ysgol Gynradd St Gwladys
2il
    Naomi Gauden, Ysgol Gynradd St Gwladys
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Georgina Chard, Ysgol Gynradd St Gwladys
2il
    Jasmine Shaw, Ysgol Gynradd St Gwladys
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Corey Greenway, Ysgol Gynradd St Gwladys
2il
    Tyla O''Connor, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd St Gwladys
2il
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd St Gwladys
2il
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Caitlin Hudson, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Rhiannon Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    Chloe Allen, Adran Panteg
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Josh Price, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Rhianna a Caitlin, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Megan a Charlotte, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Aimee Daniel, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Joanne Griffiths, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Jobe Bruzas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
158:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Jobe ac Aimee, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Jobe Bruzas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Rhiannon Reynolds, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Bethan Williams-Jones, Adran Panteg
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Caitlin Hudson, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Rhiannon Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    Chloe Allen, Adran Panteg
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Eluned Williams, Ysgol Gyfun Gwynllyw
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Manon Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Bethan Machado, Ysgol Gyfun Gwynllyw
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
187:   Unawd Llinynnol Bl 10 -13
1af
    Lana-Rhiannon Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Lana a Chloe , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Emyr ac Iwan, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Manon Gwynant, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
212:   Grwp Llefaru Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    Amie a Rhiannon, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
231:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
1af
    Bethan Williams-Jones, Adran Panteg
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Georgia Dandy, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Molly Griffiths, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    Grwp Caitlin, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Grwp Georgia, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
239:   Dawns Disgo Unigol Bl 10 - 13
1af
    Danielle Peglar, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Ben Coles, Ysgol Lewis Pengam 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008