Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Lowri Mai Richardson, Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    Elin Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Rhys Williams, Ysgol Gynradd Parcyrhun
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Elen Fflur Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    Lauren Horley, Ysgol Gynradd Blaenau
3ydd
    Anwen Rhiannon Jones, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Gwen Johns, Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    Sara Mai Davies, Ysgol Gymraeg Rhydaman
3ydd
    Cara Williams, Ysgol Iau Llangennech
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Mathew a Ffion, Ysgol Gynradd Maesllyn
2il
    Carian ac Anna, Ysgol Gynradd Ffairfach
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llandeilo
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llandeilo
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanwrda
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
3ydd
    , Ysgol Iau Llangennech
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Llangadog
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
3ydd
    , Ysgol Gynradd Saron
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    , Ysgol Gynradd Saron
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
12:   Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
1af
    Pati Iolo, Ysgol Gynradd Llangadog
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd
2il
    Siwan Fflur Dafydd, Ysgol Gynradd Teilo Sant
3ydd
    Carys Havard, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Nerys Jones, Ysgol Gynradd Llangadog
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Lydia Dixon, Ysgol Gynradd Llandybie
2il
    James Jones, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Martha Angharad, Ysgol Gymraeg Rhydaman
2il
    Dillan Hoyt, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    James Jones, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Rhodri Thomas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Cellan Liiv, Ysgol Gynradd Blaenau
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Mirain Hedd Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Maesllyn
2il
    , Ysgol Gynradd Llansadwrn
20:   Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Catrin, Ysgol Gynradd Llangadog
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Dafen
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Catrin, Ysgol Gynradd Llangadog
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Elen Fflur Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Gwennan Haf Campbell, Ysgol Gynradd Teilo Sant
28:   Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
30:   Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llandeilo
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Lowri Mai Richardson, Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    Lia Jones, Ysgol Gynradd Llandybie
3ydd
    Ffion Lloyd Jenkins, Ysgol Gymunedol Ffwrnes
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Owain Rowlands, Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    Emily Bennett, Ysgol Gymraeg Brynsierfel
3ydd
    Harri Jones, Ysgol Gymraeg Rhydaman
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd
2il
    Siwan Fflur Dafydd, Ysgol Gynradd Teilo Sant
3ydd
    Corey Thomas, Ysgol Gymraeg Brynsierfel
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
3ydd
    , Ysgol Y Felin
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llandeilo
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    , Ysgol Iau Llangennech
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
38:   Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Adran Llangathen
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangadog
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gynradd Llanwrda
42:   Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
3ydd
    , Ysgol Iau Llangennech
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Sara Mai a Steffan Rhys, Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Iau Llangennech
2il
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd
2il
    Amy Thomas, Aelod Unigol C. Llanelli
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    , Ysgol Y Felin
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Ellie Mainwaring, Ysgol Gynradd Parcyrhun
2il
    Rhys Evans, Ysgol Gynradd Swiss Valley
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Georgia Hall, Ysgol Gynradd Penbre
2il
    Henry Amery, Ysgol Gynradd Llandeilo
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Yasmin Zerouak, Ysgol Gynradd Y Bigyn
2il
    Medi Stone, Ysgol Gynradd Llandeilo
3ydd
    Jodie Thomas, Ysgol Gynradd Ty Croes
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Grwp Medi, Ysgol Gynradd Llandeilo
2il
    Grwp Penbre, Ysgol Gynradd Penbre
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Iau Llangennech
153:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Lowri Jones, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Heledd Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Luke James, Ysgol Gyfun Pantycelyn
155:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Alys a Lowri, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Carwen a Heledd, Ysgol Gyfun Tre-gib
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Rhian Davies, Ysgol Gyfun Pantycelyn
157:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Gruffydd Williams, Ysgol Gyfun Tre-gib
159:   Unawd 19-25 oed
1af
    Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Rhian Davies, Ysgol Gyfun Pantycelyn
164:   Parti Merched Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
165:   Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
1af
    Parti Glan y Mor, Ysgol Gyfun Glan y Mor
166:   Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
167:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
168:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
169:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
170:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
171:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
172:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
174:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
175:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
176:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Heledd Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Deiniol Jones, Ysgol Gyfun y Strade
177:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Lowri Pugh Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn
179:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
180:   Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
1af
    Carwen George, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Epsie Thompson, Ysgol Gyfun Bryngwyn
181:   Unawd Llinynnol Bl 7- 9
1af
    Rachel Edwards, Coleg Llanymddyfri
182:   Unawd Piano Bl 7- 9
1af
    Gareth Hurford, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Carwen George, Ysgol Gyfun Tre-gib
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Rachel Edwards, Coleg Llanymddyfri
2il
    Keziah O''Hare, Ysgol Gyfun y Strade
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Rachel Lawlor, Ysgol Gyfun Tre-gib
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Nils Richards, Ysgol Gyfun Tre-gib
189:   Unawd Pres Bl 10 - 13
1af
    Nils Richard, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Lucy Price, Ysgol Gyfun Glan y Mor
191:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Lowri a Jenny, Ysgol Gyfun Pantycelyn
194:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
198:   Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gyfun y Strade
208:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9
1af
    Sara O''Brien, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Heledd Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
210:   Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
211:   Llefaru Unigol Bl 10 - 13
1af
    Anna Vaughan Lewis, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Telor Dyer, Ysgol Gyfun Pantycelyn
217:   Ymgom Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Pantycelyn
219:   Ymgom Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
224:   Monolog Bl 10 - 13
1af
    Maria Dangelo, Aelwyd Y Dyfan
226:   Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
1af
    , Adran Penrhyd
227:   Dawns Werin Bl 10 - 13
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
229:   Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd
230:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Steffan Davies, Adran Penrhyd
233:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    , Adran Penrhyd
234:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Adran Penrhyd
237:   Dawns Disgo Unigol Bl 7, 8 a 9
1af
    Sian Fisher, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    Bonny Giles, Ysgol Gyfun Pantycelyn
238:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
242:   Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
1af
    Hannah Fisher, Ysgol Gyfun Bryngwyn 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008