Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Eryri 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Robin Owen, Adran Tudweiliog
2il
    Lowri Hughes, Ysgol Gynradd Cymerau
3ydd
    Cara Elin Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Catherine Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert
2il
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    William Ifan Jones, Adran Garndolbenmaen
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Jamie Capon, Adran Llanaelhaearn
2il
    Anna Maia Eastwood, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest
3ydd
    Catrin Mather, Ysgol Gynradd Felinheli
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ceiri Humphreys, Adran Pentre Uchaf
2il
    Catrin Griffiths, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Guto Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
2il
    Lili Owen, Adran Tudweiliog
3ydd
    Elin Wyn Jones Thomas, Adran Pentre Uchaf
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Indeg Ll. Owen, Adran Abererch
2il
    Sian Nicholson, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Bro Lleu
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Morgan Rhys, Adran Mynytho
2il
    Elin Walters, Ysgol Gynradd Nebo
3ydd
    Deio Jones, Adran Tudweiliog
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Elis Lloyd Williams, Adran Llithfaen
2il
    Amy Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert
3ydd
    Lois Angharad, Ysgol Gynradd Tregarth
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Megan Rose Donaldson, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Georgia Williams, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Gethin Rhys Thomas, Adran Mynytho
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Y Werin, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Grwp Siwan, Ysgol Gynradd Carmel
3ydd
    Grwp Phoebe + Sara, Ysgol Iau Maesincla
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Bl 3 + 4, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Grwp Aled, Ysgol Gynradd Bodfeurig
3ydd
    Grwp Nia, Ysgol Gynradd Bontnewydd
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Emyr, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Sian + Kiera, Ysgol Gynradd Y Gelli
3ydd
    Grwp Morfudd, Adran Pentre Uchaf
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Chloe Ann Pritchard, Ysgol Iau Maesincla
2il
    Deio Sion Llewelyn Owen, Adran Abererch
3ydd
    William Huw Hughes, Adran Abererch
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Luke Thomas, Adran Abererch
2il
    Gethin G Ll Owen, Adran Abererch
3ydd
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Elin Lois, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Lisa Tomos, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Emily May Boyman, Adran Abererch
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Grwp Callum, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Grwp Emma, Adran Abererch
3ydd
    Grwp Dafydd, Adran Abererch
84:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Grwp Tomos, Adran Llanystumdwy
2il
    Grwp Beca, Adran Tudweiliog
3ydd
    Grwp Charlotte, Adran Abererch
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Grwp Llawen, Ysgol Gynradd Treferthyr
2il
    Alaw ac Elen, Adran Abererch
3ydd
    Hari a Daniel, Adran Abererch
88:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Caio Jones, Adran Llanaelhaearn
2il
    Aled Llwyd Griffith, Adran Waunfawr
93:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Guto Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar
95:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp David, Ysgol Arbennig Pendalar
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Brengain Williams, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Kira Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Rhun Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Ilan Jones, Adran Tudweiliog
2il
    Ebrill Lloyd, Adran Abererch
3ydd
    Gethin G Ll Owen, Adran Abererch
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Sara Wiliam, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Bethany Thomas, Adran Abererch
3ydd
    Rhys Jones, Adran Abererch
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Lowri Hughes, Ysgol Gynradd Cymerau
2il
    Lucy Hughes, Adran Abererch
3ydd
    Kiera Roberts, Ysgol Gynradd Felinheli
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Sion Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Mari Hughes, Ysgol Gynradd Cymerau
3ydd
    Mared Owen, Ysgol Gynradd Cymerau
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Hannah Tulliver, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Charlotte Elizabeth Smith, Ysgol Gynradd Y Gorlan
3ydd
    Manon Williams, Ysgol Gynradd Talysarn
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Alaw Llewelyn, Adran Abererch
2il
    Harri Price, Adran Abererch
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Tomos Parry, Adran Mynytho
2il
    Gethin Rhys Thomas, Adran Mynytho
3ydd
    Hefin Sion Jones, Adran Mynytho
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    William Huw Hughes, Adran Abererch
2il
    Eban Jones, Ysgol Gynradd Beddgelert
3ydd
    Jac Owens, Ysgol Gynradd Felinheli
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Lee Thompson, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Tesni Alaw Lloyd, Adran Carmel
3ydd
    Ifan Pritchard, Adran Llanaelhaearn
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Tregarth
2il
    Elis Derbyshire, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Alex Roberts, Ysgol Gynradd Felinheli
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Genod Drwg, Adran Morfa Nefyn
2il
    Grwp Y Genod, Adran Llithfaen
3ydd
    Grwp Rachel, Adran Carmel
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Cain, Adran Carmel
2il
    Grwp Dinllaen, Adran Morfa Nefyn
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Heidi + Shopie, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Lleucu + Nia, Adran Llithfaen
3ydd
    Hogia Drwg, Adran Morfa Nefyn
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Elen Lois Baines, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Mared Wyn Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Emma Sedgwick, Adran Abererch
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Gwenno Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Esther Tirion Hughes, Ysgol Gynradd Beddgelert
3ydd
    Nel Huws, Ysgol Gynradd Felinheli
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Cerian Healey, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Ffion Roberts, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Tregarth
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Lowri Hughes, Ysgol Iau Maesincla
2il
    Sophie Lewis, Ysgol Iau Maesincla
3ydd
    Llio Davies, Ysgol Gynradd Chwilog
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Molly Swann, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Niamh Ellen Jane Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Elin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Swyn Angharad Llyr, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Katie Anne Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Elin Wyn Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Katelyn Pepper, Ysgol Iau Maesincla
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Chloe Tudor Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Megan Huws, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Emily Mabbot, Ysgol Gynradd Beddgelert
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Mared Elin Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Swyn Angharad Llyr, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Ffion Roberts, Ysgol Gynradd Beddgelert
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Cai Lewis, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Morgan Jones, Adran Mynytho
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Llinos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Emma Louise, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Esyllt Hill, Ysgol y Groeslon
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Manon Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Elin Daly, Adran Llanaelhaearn
3ydd
    Enlli Griffiths, Ysgol Gynradd Bronyfoel
123:   Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
    Mia Roberts, Adran Abererch
2il
    Elan Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Non Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli
124:   Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
    Elen Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Ilan Jones, Adran Tudweiliog
3ydd
    Nathan Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd
125:   Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
    Tiffany Marie Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Betsan Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Jessica Powell Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
126:   Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Deio, Adran Abererch
127:   Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Sadie, Ysgol Gynradd Felinheli
128:   Gwehyddu (Cywaith) Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Alaw, Adran Abererch
2il
    Grwp Mari, Ysgol Gynradd Felinheli
129:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Lauren Owen, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Siwan Jackson, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Bethan Williams, Ysgol Gynradd Felinheli
130:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Elliw Catrin Jones, Ysgol y Groeslon
2il
    Gweno Owen, Ysgol Gynradd Cymerau
3ydd
    Siwan Prys Owen, Adran Llangybi
131:   Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Prys Owen, Adran Llangybi
2il
    Sion Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
132:   Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Ffion Portillo, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Emily May Boyman, Adran Abererch
133:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Sophie Lewis, Ysgol Iau Maesincla
2il
    Siwan Prys Owen, Adran Llangybi
3ydd
    Lleucu Angharad Lane, Adran Garndolbenmaen
134:   Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Lowri Prys Owen, Adran Llangybi
3ydd
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
135:   Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Mirain Evans, Ysgol Gynradd Chwilog
2il
    Owain Pritchard, Ysgol y Groeslon
3ydd
    Emily Louise Owens, Ysgol Gynradd Tregarth
137:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Mared Owen, Ysgol Gynradd Cymerau
2il
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Esyllt Hill, Ysgol y Groeslon
138:   Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Ynyr Harris, Ysgol Gynradd Felinheli
139:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Gweno Owen, Ysgol Gynradd Cymerau
2il
    Eifion Parry, Adran Llangybi
3ydd
    Lleucu Angharad Lane, Adran Garndolbenmaen
140:   Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Elin Hughes Jones, Ysgol Gynradd Nebo
2il
    Cadi Elin Williams, Adran Llangybi
3ydd
    Lowri Prys Owen, Adran Llangybi
141:   Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Gwenllian F Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Osian Owen, Ysgol Gynradd Nebo
3ydd
    Megan Bryn Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd
142:   Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    Grwp Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
143:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Ela Haf Davies, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Megan Williams, Adran Carmel
3ydd
    Cian Williams, Ysgol Gynradd Felinheli
144:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Beca Williams, Ysgol Gynradd Beddgelert
2il
    Elin Wyn Jones Thomas, Adran Pentre Uchaf
3ydd
    Lois Angharad Tomos, Adran Mynytho
145:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Megan Bryn Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Gwenlli Owen, Adran Llandwrog
3ydd
    Anna Williams, Adran Llandwrog
147:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Mared Owen, Ysgol Gynradd Cymerau
2il
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
148:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Ela Mair Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Elen Lloyd Williams, Adran Abererch
149:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Y Parc, Adran Abererch
2il
    Grwp Ella, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Grwp Deio, Adran Abererch
150:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Marc, Adran Llanystumdwy
2il
    Grwp Ffion, Adran Carmel
151:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Alice, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Grwp Celine, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Grwp Lucy, Ysgol Gynradd Tregarth
152:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Elin Thompson, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Ellis Jones, Adran Tudweiliog
3ydd
    Aaron Woollaston, Ysgol Gynradd Y Faenol
292:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Carys Burrows, Ysgol Uwchradd Friars
3ydd
    Gavin Lloyd Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
293:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
294:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Anna Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Gwenno Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Lora Lewis, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
296:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Josh Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
2il
    Manon Bryn Jones, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    Lowri Ceiriog, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
297:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Elen Gwenllian Hughes, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Arianwen James, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
298:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Elin Mererid Williams, Uwch Adran Bangor
299:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    Lloyd Steele, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Lisa Gwyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Alys Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
313:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Kevin Roberts, Ysgol Arbennig Pendalar
314:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Zoe Thompson, Ysgol Arbennig Pendalar
315:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Angharad + Andrew, Ysgol Arbennig Pendalar
316:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Deiniol, Ysgol Arbennig Pendalar
2il
    Grwp Amy, Ysgol Arbennig Pendalar
318:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Kerry Anderson, Ysgol Arbennig Pendalar
322:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Heather Hughes, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2il
    Amy Leigh Roberts, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
3ydd
    Shoned Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
323:   Argraffu Bl. 9
1af
    Llywela Ann Parri, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2il
    Llio Ann Harman, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
324:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail
326:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Eben Myrddin Muse, Adran Carmel
327:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
330:   Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
2il
    Eben Myrddin Muse, Adran Carmel
331:   Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
    Elan Grug Muse, Adran Carmel
332:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
2il
    Harriet Hall, Ysgol Uwchradd Friars
3ydd
    Rebecca Roberts, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
333:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    Llio Ann Harman, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
343:   Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
    Siwan J Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd
344:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Mali Wyn Wade, Uwch Adran Bangor
345:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Mali Wyn Wade, Uwch Adran Bangor
2il
    Lisa Angharad Evans, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
3ydd
    Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
346:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2il
    Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail
347:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Mali Wyn Wade, Uwch Adran Bangor
2il
    Anna Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Lisa Angharad Evans, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
348:   Fideo neu DVD Oedran Uwchradd
1af
    Eben Myrddin Muse, Adran Carmel
350:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Manon Bryn Jones, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
3ydd
    Eben Myrddin Muse, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
351:   Gemwaith Bl. 9
1af
    Elinor Smith, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2il
    Elan Grug Muse, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
3ydd
    Glesni Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
359:   CAD Bl. 7-9
1af
    Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Barney Broatch, Ysgol Uwchradd Friars
3ydd
    Aimee Hughes, Ysgol Uwchradd Friars
362:   CAD / CAM Bl. 7-9
1af
    Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
365:   Celf dan 18 oed
1af
    Leri Tecwyn, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
367:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Annest Davies, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
2il
    Catrin Jones, Ysgol Uwchradd Friars 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008