Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Dinbych 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Seren Price, Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Sam Jones, Ysgol Gynradd Dyffryn Ial
3ydd
    Elen Edwards, Ysgol Gynradd Clocaenog
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Erin Miles, Ysgol Gynradd Y Llys
2il
    Sophie Lloyd, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Ilan Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Cai Dolben Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Katie Evans, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Hannah Roberts, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Hanna Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Joshua Quintas, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
3ydd
    Eurgain Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Swyn Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Holly Slater, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Grace Williams, Ysgol Gynradd Y Llys
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Aled Pryce-Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Tesni Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Robert Slater, Ysgol Gynradd Pen Barras
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Erin Griffiths, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Tomos Owen, Ysgol Gynradd Llandrillo
3ydd
    Mari Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Rebbeca Seren Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    James Ashcroft, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Michael Martindale, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Tegid Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Katie Evans, Ysgol Gynradd Clocaenog
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Elin, Sara, Annie a Ffion , Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il
    Sarita, Eurgain, Ilan ac Iestyn , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Charlotte, Elan, Kate a Lowri , Ysgol Gynradd Tremeirchion
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Rhodri a Gwion , Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Dannah, Amelia ac Annabel, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Lily a Molly , Ysgol Gynradd Y Llys
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Bl 6 , Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Tesni a Magi , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Lydia, Bronwen a Nina , Ysgol Gynradd Henllan
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Huw Wisby, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Matthew Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Ffloyd Pimley-Pierce, Ysgol Gatholig Mair
2il
    Sam Davidson, Ysgol Gynradd Y Castell
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Isabelle Cummins, Ysgol Gatholig Mair
2il
    Faye Mia Matthews-Jones, Ysgol Gatholig Mair
3ydd
    Ben Davidson, Ysgol Gynradd Y Castell
86:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Ieuan Thomas-Crane, Ysgol Gynradd Bryn Collen
89:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
    Rhys, Joseph, Emma ac Ono , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il
    Dylan, Josh, Geraint a Natty , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
91:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    Ethan Plumb, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd
92:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Kieran Jones, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
94:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    Jake a Phoebe , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il
    Shawn a Jonathan , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
3ydd
    Sam a Sian , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Trystan Ratcliffe, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Tomos Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Ryan Roberts, Ysgol Gynradd Clocaenog
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
3ydd
    Elina Griffiths, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Frances Garnett, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Jac Gregory, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Nia Hughes, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Carwyn Sin Owen, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Charlotte Wilson-Davies, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
3ydd
    John Jones, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Rebbeca Seren Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Stephen McAndrew, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
3ydd
    Gwen Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Elain Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Jack Alun Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Huw Morris, Ysgol Gynradd Cyffylliog
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    James Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Hanna Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Iestyn Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Rhiannon Lewis, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Elain Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Elizabeth Mwale, Ysgol Gynradd Gwernant
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
2il
    Gwen Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Rebecca Bloomfield, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Joanna Stallard, Ysgol Gynradd Gwernant
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Sarita, Eurgain, Ilan a Iestyn , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Dylan, Henry ac Annie , Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd
    Vikki a Gareth , Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Swyn, Elisa ac Awel , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Rhodri a Gwion , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Lewys, Carwyn a Rhidian , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Catrin, Hannah a Moli , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Jessica Jenkins, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il
    Amelia Evans, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
3ydd
    Sarah Mann, Ysgol Gynradd Bro Famau
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Rhian Corbett, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il
    Chloe Corbett, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
3ydd
    Erin Bailey, Ysgol Gynradd Bro Famau
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Mathew Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Leusa Lloyd, Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Anna Weston, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Abigail Bedwell, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Lois Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il
    Tesni Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Elinor Bedwell, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Hefin Stubley Jones, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
2il
    Lois Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    John Jones, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Francine Whitehead, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Olivia Holmes, Ysgol Gynradd Clocaenog
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Elain Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Lois Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd
    Ceri O'Connell, Ysgol Gynradd Gwernant
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Kathryn Elspeth Evans, Ysgol Gynradd Gwernant
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Hannah Burgoyne, Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd
    Beca Haf Tomos, Ysgol Gynradd Pen Barras
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Lois Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
123:   Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
    Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Sarah Mann, Ysgol Gynradd Bro Famau
3ydd
    Elen Edwards, Ysgol Gynradd Clocaenog
124:   Gwehyddu Bl. 3 a 4
1af
    Mared Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Alaw Griffiths, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
3ydd
    Erin Bailey, Ysgol Gynradd Bro Famau
125:   Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
    Lois Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il
    Elain Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Benjamin Bailey, Ysgol Gynradd Bro Famau
126:   Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
    Sarita ac Ilan , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Eurgain ac Iestyn , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
129:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Ceri Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Heledd Sara Parry, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Lois Ellis, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
130:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd
    Julia Bugeli, Ysgol Gynradd Y Llys
131:   Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Rebbeca Seren Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Emilia Johnson, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
132:   Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Alys Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ffion Weaver, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Sera K Pierce, Ysgol Gynradd Pen Barras
133:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Hanna Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Sara Celyn Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
134:   Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Daniel Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Osian Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
135:   Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Erin Fflur, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ifan Jones, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Ffion Weaver, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
136:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    William Tomos Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Hanna Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Iwan Williams, Ysgol Gynradd Tremeirchion
137:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Seren Morgan Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Gruffudd Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
138:   Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Sin Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ifan Jones, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Tesni Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
139:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Hanna Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Tegid Goodman-Jones, Ysgol Gynradd Tremeirchion
3ydd
    Daniel O'Connell, Ysgol Gynradd Gwernant
140:   Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Ifan Clwyd Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Dylan Cotterrell, Ysgol Gynradd Gwernant
141:   Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Sin Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Frankie Needs, Ysgol Gynradd Gellifor
3ydd
    Lois Ellis, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
142:   Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    Bronwen, Lara, Lacey a Megan , Ysgol Gynradd Henllan
2il
    Naomi, Gethin, Ffion ac Emma , Ysgol Gynradd Henllan
143:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Hanna Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Angharad Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Sarita Smith, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
144:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
2il
    Carwyn Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Amber Jones, Ysgol Gynradd Y Castell
145:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Megan Evans, Ysgol Gynradd Henllan
2il
    Tesni Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Alex Bytheway, Ysgol Gatholig Mair
146:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion Darnell, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Finley Hughes, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Elen Roberts, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
147:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Robert Lewis, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
148:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
152:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Ruby Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Robert Lewis, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd
    Osian Roberts, Ysgol Gynradd Carrog
292:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Gwen Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
294:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Olivia Musgrave, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
295:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Rhiannon Parry, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
324:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
326:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
329:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
332:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Nia Winstanley , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Ema Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Katie Dunford, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
336:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Osian M. Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
342:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    Ema Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Megan Hawley, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
343:   Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
    Hayley Jones , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Samantha Mules , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
345:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Owain Llyr Morris, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Matthew Jenkins, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
347:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Rhian Edwards, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
353:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
    Ellen Deir, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
356:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    Elen Gratton , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Hanna Carrington , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
357:   Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
    Manon Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
359:   CAD Bl. 7-9
1af
    Owen Rual, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
362:   CAD / CAM Bl. 7-9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Gwawr A Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
365:   Celf dan 18 oed
1af
    Kate Lloyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
366:   Dylunio a Thechnoleg dan 18 oed
1af
    Kate Lloyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
367:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Bethan Davies, Clwb Bws Heulog 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008