Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Ceredigion 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Daniel Rees, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Dion Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Cara Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Gwenllian Thomas, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Kegan Gafney, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Erin Morgan, Ysgol Gynradd Rhydlewis
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon
2il
    Molly Grainger, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Capel Cynon
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Jax Mc Fee, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Iolo Thomas, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Ellyna Droy, Ysgol Gynradd Gwenlli
3ydd
    Belen Richards, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Hanna Davies, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
2il
    Elin Stephens, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
3ydd
    William Lewis, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Jack Dark, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Ryan Holmes, Ysgol Gynradd Llanwnnen
3ydd
    Molly James-Edwards, Ysgol Gynradd Comins Coch
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Iestyn Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Christopher Roberts, Ysgol Gynradd Comins Coch
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Llanarth, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Grwp Cwrtnewydd, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    Grwp Cwrtnewydd, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Capel Cynon, Ysgol Gynradd Capel Cynon
2il
    Grwp Comins Coch, Ysgol Gynradd Comins Coch
3ydd
    Grwp Llanilar, Ysgol Gynradd Llanilar
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Megan, Mai, Courtney aRyan, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Ben, Mathew, Alfie, Mark a Ewan, Ysgol Iau Aberteifi
3ydd
    Meinir a Luned, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Jade Holt, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Sarah Gilbert, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Stephen Gibbins, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Lisa Davies, Ysgol Gynradd Aberaeron
3ydd
    Daniel Parnell, Ysgol Gynradd Aberaeron
84:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Carys a Jac, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Ffion, Jonah, Cari Ann, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
87:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    Robert Williams, Ysgol Gynradd Talgarreg
91:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Ieuan Caldwell, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Jordan Hyde, Ysgol Gynradd Llanarth
92:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Jordan Hyde, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Sarah Gilbert, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Catrin Medi Rees, Ysgol Gynradd Penlon
3ydd
    Iwan Lloyd, Ysgol Gynradd Penlon
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Joe Ihnatyszcz, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Tomos James, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Emma Mace, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Hailey Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Elin Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
2il
    Daniel Rees, Ysgol Gynradd Penlon
3ydd
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Gwern Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Carys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
3ydd
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Jessica Eades, Ysgol Gynradd Penlon
2il
    Siriol Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Naomi Jones, Ysgol Iau Aberteifi
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Glyn Morgan, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Skye Coverdale, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
3ydd
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Rhodri Sin Griffiths, Ysgol Gynradd Llanilar
2il
    Glyn Morgan, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Lowri Donnelly, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Rhys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Madeleine Smith, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Mali Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Sophie Herron, Ysgol Gynradd Llanwnnen
3ydd
    Sophie Bailey, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Angharad Davies, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Elen Ebenezer, Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    Steffan Thomas, Ysgol Gynradd Talybont
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Ellie, Jenny, Nathan, Lewis, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Aaron, David, Chloe, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Sion, Mathew, George, Harri, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Rosiee, Samantha, Ryan, Harry, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Harry, Lowri, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    David, Rhodri, Arwel, David, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    James Day Irving, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Jack Dark, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
3ydd
    Rhys Norrington-Davies, Ysgol Gynradd Comins Coch
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Jack McCallam, Ysgol Gynradd Comins Coch
2il
    Ceri Ann Chandler, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Rock Tulip, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Ceris Elonwy Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    George Polglase, Ysgol Gynradd Comins Coch
3ydd
    Ruan Dent, Ysgol Gynradd Comins Coch
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Sioned Exley, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Carys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Marnie Ellis, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Nichola Thomas, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Amy Thomas, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Gwenno Morris Morris, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Lowri Walther, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Elain Donnelly, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Nicholas Parrington, Ysgol Gynradd Blaenporth
2il
    Katie Boake, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Emily Lewis, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Lucy Cookson, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Alice Andrews, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
123:   Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
    Elen Jones, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
2il
    Jade Holt, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
125:   Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
    Siwan George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Cerys Collins, Ysgol Gynradd Llanarth
127:   Gwehyddu (Cywaith) Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Bl 3 a 4, Ysgol Gynradd Llanwnnen
2il
    Olivia, Orion, Tommy Leigh, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Grwp Bl 3 a 4, Ysgol Gynradd Llanwnnen
129:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Saran Freeman, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Lisa Davies, Ysgol Gynradd Aberaeron
3ydd
    Tilly Evans, Ysgol Gynradd Aberaeron
130:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Gwenllian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen
2il
    Endaf Llywellyn Williams, Adran Bro Sin Cwilt
3ydd
    Kester Robertson Adams, Ysgol Gynradd Beulah
131:   Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    Elliw Grug Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
3ydd
    Sion Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
132:   Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Siwan Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Luke Telka, Ysgol Gynradd Cwmpadarn
133:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Maisie Bolwell, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Mirain Grug Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
3ydd
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
134:   Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Katie Gibbins, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Ffion Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen
3ydd
    Ieuan Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
135:   Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Dafydd Syfydrin, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Siwan Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    Gwenllian Thomas, Ysgol Gynradd Talgarreg
136:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Deian Jones, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Steffan Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Sky Caverdale, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
137:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Shauna Pallister, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Talgarreg
138:   Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Angharad Davies, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Siwan Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
139:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Dafydd Davies, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Rhoswen Davey, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
140:   Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Billy Simpson, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    William Jones, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Lleucu Jenkins, Aelwyd / Adran Penparc
141:   Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Shauna Jones, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Glyn Morgan, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Dafydd Syfydrin, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
143:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Leisia Fflur Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
2il
    Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon
3ydd
    Liam Evans, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
144:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Ellen Jones, Ysgol Gynradd Llanwnnen
2il
    Sophie Herron, Ysgol Gynradd Llanwnnen
145:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Joriah Farmery, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Siwan George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Hannah Pass, Ysgol Gynradd Comins Coch
147:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Carie-Ann Collum, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
2il
    Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
3ydd
    Sion Davies, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
148:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Gwennan Evans, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Leah Edwards, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Catlin Page, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
150:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Daniel, Jennifer, Caryl a Sion, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Harriet a Dylan, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
151:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Blwyddyn 5 a 6, Ysgol Gynradd Llanilar
2il
    Huw, Trystan, Gwennan a Belen, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
152:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Nerys Jones, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
2il
    Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Dai Kiersch, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
292:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
296:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Shelley F. Musker Turner, Ysgol Gyfun Penweddig
298:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Llinos Turner, Ysgol Gyfun Penweddig
302:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    Yasmin Evans-Richards, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    Anwen Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn
3ydd
    Savana Anderson, Ysgol Gyfun Emlyn
303:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Savana Anderson, Ysgol Gyfun Emlyn
304:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    Anwen Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn
305:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Savana, Yasmin, Anwen, Ysgol Gyfun Emlyn
306:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
    Savana, Yasmin, Anwen, Ysgol Gyfun Emlyn
313:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    Catherine Evans, Ysgol Gyfun Emlyn
314:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Steffan Hack, Ysgol Gyfun Emlyn
315:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Catherine a Steffan, Ysgol Gyfun Emlyn
316:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Catherine a Steffan, Ysgol Gyfun Emlyn
319:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn
321:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    Eve, Steffan, Catherine, Ysgol Gyfun Emlyn
324:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
326:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
344:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
345:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Carwen Richards, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
346:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
347:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
350:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
352:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    Meleri Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    Ruth Nansi Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
353:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
    Cerys Roberts, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    Natalie Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Christina Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
354:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Llion Thomas, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    Tomos Williams, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
357:   Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
    Steffan Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
359:   CAD Bl. 7-9
1af
    Emma Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    Lauren James, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Cari Lake, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008