Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Caerdydd a'r Fro 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Mari Jones, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan
2il
    Leah Cox, Ysgol Gymraeg Coed y Gof
3ydd
    Mari Jones, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Daniel Manners, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Iona Roberts, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    Catrin Lord, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Paige, Ysgol Y Berllan Deg
2il
    Lauren McGree, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
3ydd
    Bedwyr Lewis, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Delilah Lawes, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Dyfan Lloyd-Owen, Ysgol Gynradd Creigiau
3ydd
    Osian Ahir, Ysgol Gymraeg Treganna
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Angharad James, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Lowri Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Sioned Willicombe, Ysgol Gynradd Sant Curig
2il
    Haf Morris, Ysgol Gynradd Sant Curig
3ydd
    Harriet Wade, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Bethan Davies, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Bethan Roberts, Ysgol Gynradd Creigiau
3ydd
    Ioan Llywelyn, Ysgol Gymraeg Treganna
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Clara Hall, Ysgol Gynradd Albert
2il
    Elis Williams, Ysgol Gymraeg Treganna
3ydd
    Jacob Pembery, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Cameron Phillips, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant
2il
    Jack Jeffery, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant
3ydd
    Rhys Davies, Ysgol Gymraeg Y Wern
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Rhodri, Ysgol Gynradd Creigiau
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Criw 560, Ysgol Gynradd Creigiau
2il
    Grwp Elle , Ysgol Gymraeg Bro Eirwg
3ydd
    Sara a Nia , Ysgol Gymraeg Y Wern
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Manon Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth
95:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    Uned Anghenion Arbennig Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Molly Freeman, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Charlie Pegrum, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Mia Pegrum, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Taylor Washington, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
2il
    Molly Freeman, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
3ydd
    Meredith Crossland, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Deio Hughes, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Anisha Rahman, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
2il
    Lauren McGree, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
3ydd
    Grace Hubbard Smith, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Aled Islwyn Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Alastair Cavaye, Ysgol Gynradd Albert
3ydd
    Juliette Cavaye, Ysgol Gynradd Albert
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Tomos Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Juliette Cavaye, Ysgol Gynradd Albert
2il
    Grace Insole, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Owen Harries, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Mali O'Donnell, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Megan Hamber, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Pheobe Lewis, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
2il
    Pheobe Lewis, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Cassi Anderson, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
2il
    Rhys Edwards, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Aled Islwyn Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Megan Nia Thomas, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Robert Tann, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Carys Lewis, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Johnny Tann, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Ffinli Barber, Ysgol Gynradd Creigiau
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Ella Braun, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
2il
    Lowri Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Celyn Williams, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Erin Maelor Williams, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
2il
    Erin Maelor Williams, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
3ydd
    Celyn Williams, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Ani Collier, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
123:   Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
    Mabli H. Yeoman, Ysgol Gymraeg Treganna
125:   Gwehyddu Bl. 5 a 6
1af
    Angharad Thomas, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Ffion Clarke, Ysgol Gymraeg Treganna
130:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Carys Davies Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Steffan Huw Long, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Mabli H. Yeoman, Ysgol Gymraeg Treganna
131:   Print Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Iwan Williams, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Llion Carbis, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Lowri Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
132:   Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Aled Islwyn Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Alastair Cavaye, Ysgol Gynradd Albert
133:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Elinor Haf Roderick, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Boaz Johnson, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan
3ydd
    Elan Parry-Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
134:   Print Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Andrew Salter, Ysgol Gynradd Albert
2il
    Kory Russell, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Mared Phillips, Ysgol Pencae
136:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Owain Carbis, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Carys Davies Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    Steffan Huw Long, Ysgol Gymraeg Y Wern
137:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Llion Carbis, Ysgol Gymraeg Y Wern
138:   Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Olivia Insole, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant
2il
    Brionni Townsend, Ysgol Gymraeg Coed y Gof
3ydd
    Osian Emrys Roberts, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch
139:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Mabli H. Yeoman, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Carys Davies Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    Dyfan Lloyd-Owen, Ysgol Gynradd Creigiau
140:   Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
    Anwen Fardy, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Jessica May Jones, Ysgol Gymraeg Treganna
3ydd
    Juliette Cavaye, Ysgol Gynradd Albert
141:   Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Miriam Davies, Ysgol Pencae
2il
    Aled Islwyn Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth
142:   Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    David Ball, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Stori Arswyd, Ysgol Y Berllan Deg
3ydd
    Cymru vs Lesotho, Ysgol Y Berllan Deg
144:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Juliette Cavaye, Ysgol Gynradd Albert
2il
    Owain Cwyfan Hughes, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
145:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Megan Davies, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
2il
    Alastair Cavaye, Ysgol Gynradd Albert
3ydd
    Kendra Ramirez, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan
292:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Rebecca Bethan Jones, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Rebecca Bethan Jones, Ysgol Gyfun Glantaf
294:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Nia Meleri Hughes, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Celyn Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
307:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
    Iola Jenkins, Aelod Unigol C Y Fro
325:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    James Lewis Glaves, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
336:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Nia Spilsbury, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
348:   Fideo neu DVD Oedran Uwchradd
1af
    Gwersyll yr Urdd Caerdydd, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd
350:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Nia Meleri Hughes, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Nia Spilsbury, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008