Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Tu allan i Gymru 2008  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Elenya Myriam Havard Griffiths, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Elenya Myriam Havard Griffiths, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru
154:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Harry James Winkworth Griffiths, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru
156:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Jennifer Simpson, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru
160:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Jennifer Simpson, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru
161:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Glesni Fflur, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru
184:   Unawd Telyn Bl 7- 9
1af
    Rebecca McIlroy, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru
186:   Unawd Chwythbrennau Bl 10 -13
1af
    Evan Tomos Xerri, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru
188:   Unawd Piano Bl 10 - 13
1af
    Evan Tomos Xerri, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru
202:   Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
1af
    Glesni Fflur, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008