Eisteddfod yr Urdd

Sir Conwy
   26 - 31 Mai, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Rhanbarth Morgannwg Ganol  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Daniel Budge, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Ethan Nicholas, Ysgol Gynradd Plasnewydd
3ydd
    Owain Davies, Ysgol Gynradd Plasnewydd
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Aled Rogers, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
2il
    Emily Longley, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
3ydd
    Evan Williams, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Anwen Dixon, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
2il
    Dylan Bell, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
3ydd
    Catrin Jones, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Bethany Leyshon, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
2il
    Phoenix Walker, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Joshua Jenkins, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Steffan Irranca-Davies, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Anna Hayes, Ysgol Gynradd St Roberts
3ydd
    Megan Pates, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Keryn Jackson, Ysgol Gynradd Tondu
2il
    Megan Cooper, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Holly Brimble, Ysgol Gynradd Tondu
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Megan Euston, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail
2il
    Mali Bird , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Ben Hughes a Caitlyn Mitchel, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Mali Widgery, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Kate Davies, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
3ydd
    Lewis James Murray, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Elis Widgery, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Ethan Patterson, Ysgol Gynradd Dolau
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Lilly Hughes, Ysgol Gynradd Dolau
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Emily Lewis, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Shannon Hughes, Ysgol Gynradd Dolau
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Allan Sprigg, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Ellis Collier, Ysgol Gynradd Plasnewydd
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    James Williams, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
2il
    Emyr Watkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
3ydd
    Cerys Taylor, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Trystan Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Shannon Heard, Ysgol Gynradd Plasnewydd
3ydd
    Chloe Pratt, Ysgol Gynradd Plasnewydd
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Lauren Richards, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Ffion Morgan, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Benjamin Tomos Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Arian Roberts, Ysgol Gynradd Plasnewydd
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Caitlyn Rowley, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Alice Orders, Ysgol Gynradd Plasnewydd
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Gina Windsor, Ysgol Gynradd Dolau
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Harri Stephen Phillips, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Elen Lloyd, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Cerys Jones, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Emily Jones, Ysgol Gynradd Plasnewydd
3ydd
    Nia Blower, Ysgol Gynradd Plasnewydd
123:   Gwehyddu Bl. 2 ac iau
1af
    Ioan Lloyd, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
126:   Gwehyddu (Cywaith) Bl.2 ac iau
1af
    Alisha Roberts, Ysgol Gynradd Plasnewydd
129:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Trystan Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Jessica Sayle, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Danielle Minnett, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
130:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
132:   Print Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Charlotte Reeves, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Ifan Griffiths, Ysgol Gynradd Dolau
3ydd
    Dafydd Tudor, Ysgol Gymraeg Llantrisant
135:   Print Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Ifan Griffiths, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Dafydd Tudor, Ysgol Gymraeg Llantrisant
3ydd
    Caitlin Williams, Ysgol Gynradd Plasnewydd
136:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
138:   Printiau Du a Gwyn Bl. 5 a 6
1af
    Ifan Griffiths, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Elis Widgery, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Lauren Richards, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
140:   Printiau Lliw Bl. 3 a 4
1af
    James Williams, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
141:   Printiau Lliw Bl. 5 a 6
1af
    Elen Lloyd, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
2il
    Jolie Davies, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
3ydd
    Ffion Morgan, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
142:   Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    Rhian Taylor, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Daniel Cornish, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Nicole Selway, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
144:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Bechan Abbat, Ysgol Gynradd Dolau
145:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Emerald Hughes, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
2il
    Kyle Norton, Ysgol Gynradd Plasnewydd
146:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Jared Rees, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
2il
    Jordan Carter, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
3ydd
    Ffion Humphrey, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
152:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Kyle Norton, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Karl John, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
292:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Jayson Merchant, Ysgol Gyfun Llanhari
294:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Jayson Merchant, Ysgol Gyfun Llanhari
296:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Carys Fowler, Ysgol Gyfun Llanhari
297:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Lauren Hayes, Ysgol Gyfun Llanhari
322:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Morgan Lovet, Ysgol Gyfun Llanhari
326:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Jayson Merchant, Ysgol Gyfun Llanhari
335:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    Emily Tucker, Ysgol Gyfun Llanhari 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Conwy 2008