Eisteddfod yr Urdd
 

           Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2009
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
55: Rhyddiaith Bl. 4 ac iau (D) - Prose Years 4 and under (Welsh Learners)
1af
Helen Cassiday, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jordan Evans, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
56: Rhyddiaith Bl. 5 a 6 (D) - Prose Years 5 and 6 (Welsh Learners)
1af
Tomos Hinds-Carmichael, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
2il
Liam Godfrey, Ysgol Eglwys Crist, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Tesni Jones, Ysgol Gynradd Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhanbarth Dinbych
57: Cywaith neu Wefan Bl. 6 ac iau (D) - Project or Website Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Criw Comins, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
58: Gwaith ar dâp sain Bl. 6 ac iau (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Francesca a Grace, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
Kaya, Esme ac Alice, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
3ydd
Rhys a Tatsuki, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
59: Barddoniaeth Bl. 2 ac iau - Poetry Years 2 and under
1af
Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch, Rhanbarth Dinbych
2il
Llio Owen, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch, Rhanbarth Dinbych
2il
Gwion Davies, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Cian Roberts, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Joel Evans, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Anna Parry Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
60: Barddoniaeth Bl. 3 a 4 - Poetry Years 3 and 4
1af
Sara Llwyd James, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Buddug Roberts, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
3ydd
Erin Wykes, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
61: Barddoniaeth Bl. 5 a 6 - Poetry Years 5 and 6
1af
Mali L lwyd Davies, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Elin Wyn James, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Lleucu Myrddin, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
62: Rhyddiaith Bl. 2 ac iau - Prose Years 2 and under
1af
Alys Walters, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Eben Gwyn Roberts-Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ellen Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
63: Rhyddiaith Bl. 3 a 4 - Prose Years 3 and 4
1af
Tomos Pedr Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Huw Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rhys Edwards, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
64: Rhyddiaith Bl. 5 a 6 - Prose Years 5 and 6
1af
Elen Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Alys Haf, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lea Glyn Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
65: Cywaith neu Wefan Bl. 6 ac iau - Project or Website Years 6 and under
1af
Criw Ni, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
Darllenwyr Difyr, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
66: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 6 ac iau - Drama Composition Year 6 and under
1af
Daniel Glyn Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Martha Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Mared Fflur Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
67: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 6 ac iau - Music Composition Year 6 and under
1af
Siobhan Gibson, Ysgol Gynradd Ffairfach, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Grwp Aberfan, Ysgol Gynradd Solfach, Rhanbarth Penfro
3ydd
Bethan Wyn a Mari Wyn, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
248: Rhyddiaith Bl. 7 (D) - Prose Year 7 (Welsh Learners)
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth
249: Rhyddiaith Bl. 8 a 9 (D) - Prose Years 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Megan Jones, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Prunella Marsh, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
250: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11 (D) - Prose Years 10 and 11 (Welsh Learners)
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth
251: Rhyddiaith Bl. 12 a 13 (D) - Prose Years 12 and 13 (Welsh Learners)
1af
Lucy Keenan, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
2il
Anwen Heyward, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Gareth Williams, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
253: Gwaith ar dâp sain Bl. 7, 8 a 9 (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape Years 7, 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Nia, Billy Jo ac Alisa, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
254: Gwaith ar dâp sain Bl. 10-13 (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape Years 10-13 (Welsh Learners)
1af
, Ysgol Uwchradd Stanwell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Blwyddyn 12, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
3ydd
Blwyddyn 13, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
255: Barddoniaeth Bl. 7 - Poetry Year 7
1af
Anest Roberts, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhydian Jones, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Llio Mererid Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lowri Davies, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Esyllt Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Magi Clwyd Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
256: Barddoniaeth Bl. 8 - Poetry Year 8
1af
Saran Davies, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Enlli Lewis, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Ifan Jenkin, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
257: Barddoniaeth Bl. 9 - Poetry Year 9
1af
Gerallt Hywel, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Megan Cosgrove, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Daniel Jardine, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
258: Barddoniaeth Bl. 10 ac 11 - Poetry Years 10 and 11
1af
Rhiannon Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Mirain Alaw Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Alys Bryn Parry, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
259: Barddoniaeth Bl. 12 a 13 - Poetry Years 12 and 13
1af
Gwen Sims-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sioned Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Heledd George, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
260: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Gruffudd Antur, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Carys Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
261: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Carys Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Awen Mair, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elin Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
262: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
263: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Gwennan Evans, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
264: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Gwennan Evans, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Jac Bastian, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
265: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Gwennan Evans, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Gruffudd Antur, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Gwennan Evans, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
267: Rhyddiaith Bl. 7 - Prose Year 7
1af
Gwenllian Roberts, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
Eirwen Sides, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Rhys Richards, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Rhiannon Williams, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Magi Clwyd Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
268: Rhyddiaith Bl. 8 - Prose Year 8
1af
Sara Laidlaw, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Marged Gwenllian, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Cadi Rhind, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
269: Rhyddiaith Bl. 9 - Prose Year 9
1af
Tomos Lloyd-Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Lois Glyn Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Leah Huws, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
270: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11
1af
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Catrin Thomas, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Osian Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Sioned Medi Evans, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
271: Rhyddiaith Bl. 12 a 13 - Prose Years 12 and 13
1af
Elin Blake, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
272: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Mair Harries, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Lowri Mai Evans, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
273: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Kim Rowlands, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Elis Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
274: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Heledd Fflur Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Catrin Mair Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Angharad Owen, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
275: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Ifan Erwyn Pleming, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
2il
Sara Angharad Roberts, Aelwyd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Llyr Titus Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
276: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Gwennan Evans, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Elain Gwilym, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rebecca Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
277: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Iwan Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
279: Cywaith neu Wefan Bl. 7-9 - Project or Website Age Years 7 - 9
1af
, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
281: Cystadleuaeth Golwg dan 25 oed - Golwg Competition Under 25 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Grwp Amy, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
3ydd
Grwp Katie, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
282: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 7, 8 a 9 - Drama Composition Years 7, 8 and 9
1af
Ioan-Llyr Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Lowri Heseltine, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Siriol Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
283: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 10 a dan 19 oed - Drama Composition Years 10-13
1af
Marged Sion, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Jessica Rumble, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Mia Grug James, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
285: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 7, 8 a 9 - Music Composition Years 7, 8 and 9
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth
286: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 7, 8 a 9 - Music Composition Years 7, 8 and 9
1af
Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Elin Wallace, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwenllian Roberts, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
287: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10-13
1af
Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Laura Beth Davies, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Gwenith Eleri Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
288: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 a dan 19 oed - Music Composition Years 10-13
1af
Claire Roberts, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Gweirydd Ioan Davies, Aelwyd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Jack Amblin, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
290: Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant (Composition) under 25 years
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth
291: Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant ( Composition) under 25 years
1af
Neb yn Cystadlu, , Rhanbarth