Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
1 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin Fflur Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
12 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Y Neuadd Fach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mawrth
33 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Suan John, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mercher
209 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
242 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Eliza Gualdino Berry, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Iau
160 - Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Gethin Lewis, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
166 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
170 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
204 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
208 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Cennydd, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
229 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Mared Evans, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener
168 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
169 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
186 - Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin Price, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
215 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
2il
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
232 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Gareth Spiers, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
240 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
368 - Coginio Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Gwenllian Davies, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Sadwrn
174 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
197 - Grwp/Band 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Jibincs, Aelwyd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
222 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
225 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Lisa Marged, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
228 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
233 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
234 - Dawns Stepio 12 - 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin