Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Hana Llyr Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
16 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
20 - Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
24 - Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Storm, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Llun (Nos)
39 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Llun
44 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
289 - Cystadleuaeth Tlws y Prif Gyfansoddwr
Safle
Enw Parti
 
2il
Ieuan Wyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mawrth
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Alaw Davies, Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
15 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Charlie Lovell-Jones, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
21 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
34 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
36 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
37 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
6 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Heol y March, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
183 - Unawd Pres Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Aled Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
284 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion Evans, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Iau
177 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ellen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
185 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Band Jazz, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
3ydd
Gwallgofion Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
245 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Gwener
156 - Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion Perrett, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
158 - Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Ellen a Lisa, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
190 - Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Martha Holyman, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
201 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lisa ac Ellen, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
212 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
227 - Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
231 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Cerian Phillips, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
239 - Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Hanna Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
240 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
278 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
2il
Llyr Gwyn Lewis, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
368 - Coginio Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Thomas Sullivan, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Sadwrn
159 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
171 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
172 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
173 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
174 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
175 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
178 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elliw Mai, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
191 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Megan a Martha, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
202 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elliw Mai, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
203 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elliw, Anni, Huw a Steffan, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
207 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
3ydd
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
213 - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Hanna Hopwood, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
222 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
228 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
233 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Cerian a Bethan, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro