Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
20 - Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Saron, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
40 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
43 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
289 - Cystadleuaeth Tlws y Prif Gyfansoddwr
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Arwel Rhys Williams, Aelod Unigol C. Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mawrth
4 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Katie a Carys, Ysgol Gynradd Llandybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
8 - Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
15 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Catrin Allen, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
22 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llandybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
29 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
33 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Hanna Thomas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
42 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
252 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr 14-19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Tanya Powell, Coleg Sir Gār, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mercher
38 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
41 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
180 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Epsie Thompson, Ysgol Gyfun Bryngwyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Iau
164 - Parti Merched Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
226 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
229 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Sara Mai Davies, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
230 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Davies, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
245 - Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Gwener
179 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
216 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Llyn y Fan 2, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
3ydd
Llyn y Fan 1, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
236 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
368 - Coginio Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin Childs, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Sadwrn
159 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
178 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
228 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
233 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan a Sion, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
234 - Dawns Stepio 12 - 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin