Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
  
12 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
16 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwenno Morgan, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
24 - Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sglyfath, Adran Rhostryfan, Rhanbarth Eryri
  
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Deio Llyr , Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
32 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Gethin Elis, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mawrth
22 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
27 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
1af
Mali Fflur , Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
28 - Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
29 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
37 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mercher
30 - Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
  
35 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
  
38 - Cân Actol Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymuned Penisarwaun, Rhanbarth Eryri
  
163 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
184 - Unawd Telyn Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenno Glyn Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
217 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
284 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Elis Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Iau
155 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Morgana a Harriet, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
  
177 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
182 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenno Glyn Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
198 - Unawd Cerdd Dant Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dafydd Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
204 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
208 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Cedron Sion, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
218 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
229 - Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mirain Evans, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
230 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elis Vaughan Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
188 - Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Bryony Keyse, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
  
194 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
200 - Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Ffion Emyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
  
205 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (YU)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
211 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Heledd Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
215 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
219 - Ymgom Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
278 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
1af
Lleucu Fflur Hughes, Aelod Unigol C. Llyn, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Sadwrn
202 - Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dafydd Rhun, Aelod Unigol C. Llyn, Rhanbarth Eryri
  
206 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
225 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ceri Wyn, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen, Rhanbarth Eryri