Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
49 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Mollie Evans, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mawrth
27 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Aron Wyn Parry, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
  
28 - Parti Cerdd Dant (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
34 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
36 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mercher
35 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
180 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
2il
Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
  
209 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Iau
160 - Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Luke McCall, Aelwyd Y Bala, Rhanbarth Meirionnydd
  
182 - Unawd Piano Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Gwener
157 - Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Huw Ynyr Evans, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Sadwrn
172 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Y Bala, Rhanbarth Meirionnydd