Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
  
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Modlen Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
31 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Modlen Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
48 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
  
49 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Madeline Lowri Elliott, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
  
54 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Tan-y-Marian, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mawrth
21 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Dolgarrog, Rhanbarth Conwy
  
152 - Coginio Bl 4-6
Safle
Enw Parti
 
2il
Non Harries, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
6 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
23 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
  
30 - Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
163 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
196 - Band Bl 7 - 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Pobl y Bae, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
243 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Iau
153 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Bethan Taylor, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
218 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
241 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
244 - Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Richard Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Gwener
231 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Sadwrn
171 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
172 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
173 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
174 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
203 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Awel a Ffion, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
206 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
207 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
214 - Grwp Llefaru (Aelwyd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
222 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
223 - Chwarter awr o Adloniant 14 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy