Eisteddfod yr Urdd

 

         Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

 

Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.

 
Dydd Llun
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
7 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pant Pastynog, Rhanbarth Dinbych
  
26 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
32 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mawrth
4 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Elan ac Erin, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
10 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Elan Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
29 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
33 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
1af
Harri Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
52 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mercher
199 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Guto a Llyr, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
217 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Morgan a Magi , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
235 - Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
  
242 - Llefaru Unigol Bl 7 - 9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Iau
165 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
170 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
177 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
220 - Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
221 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Gwener
158 - Deuawd Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Angharad a Steffan , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
168 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
200 - Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
201 - Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Sadwrn
225 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Non Haf Davies, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych